Bygherre/ordregiver: Københavns Kommune

Ingeniør: Grontmij

Status: 2012 Skitseprojekt afleveret – afvente planstrategi i forhold til ekstremnedbør

Areal: 2 kilometer 37- 40 m bred

Anlægssum landskab: Overslag afleveret a og b senarie henholdsvis 70-105 mio

Projektet er financierer af parkeringsmidler med henblik på at øge parkeringsudbuddet på boulevarden med 10 til 20 procent. I henholdsvis scenarie a og b.

Endvidere at etablere dobbeltrattet cykelsti, have fokus på trafiksikkerhed, desforuden begrønne og forbedre byrummene i forhold til funktioner og visuelle oplevelser.

Opgaven har fokus på regnvandshåndtering, der skal koordineres i forhold til Københavns Kommunes retningslinjer udarbejdet i forbindelse med projektet Skt. Kjelds Plads.

Vi har arbejdet med at prioritere Boulevardidentitet – på forskellig vis og niveau i de to scenarier.