Bygherre: Skara Kommune

Arkitekt: AART

Status: 1. præmie i konkurrence. 1. etape hvor skolen skal realiseres i 2016

Areal: 20 ha Anlægssum: Der er afsat  200  mio. DKK til 1. etape med skolen

Campus Park Skara omfatter en ny ­Teglaskolan samt en helhedsplan for et 20 hektar stort parkområde i hjertet af Skara. Skara by ligger i Västra Götalands län i Sverige og har 12.000 indbyggere.

Byens Domkirken er solitært placeret og er hermed det mentale samt visuelle tyngdepunkt i byen.

Den nye Teglaskolan er placeret øst for Domkirken og fremstår i dens sammenhæng med parkområdet – dialogorienteret, tilgængelig og folkelig.

Planen for parkområdet ved Campus Park Skara omfatter infrastruktur, udbygningsplan og regnvandsbehandling samt detaljeret design af parken, der bliver et kuperet og inviterende ’grønt auditorium’.

Campus Park Skara er tænkt som et samlingssted for alle byens borgere med særlig opmærksomhed på børn og unges behov.

I delområdet Teglgärden er gader erstattet af grønne stier, der rækker ud i de nærtliggende områder og kobler sig til eksisterende stier og veje.

Parken selv er i høj grad tiltænkt unge, og en vigtig pointe er, at den har forbindelse til Victoriaparken og dens søer.

Bæredygtighed, i kraft af regnvandsbede og vådområder, er designet, så de kan indgå i skolens samt omkringliggende institutionernes lærings- og legemiljø.