Projekt: Dråbebroen, Christiansfeld

Bygherre/Ordregiver: Brødremenigheden Christiansfeld

Kunstner: Sophia Kalkau

Ingeniør: Rambøll

Ydelser: Skitseprojekt, rådgivning vedr. terrænmodel, stitilpasning og -belægning, beplantning, lys, aptering og proces

Status: Forventes opført ultimo 2022

Siden 2004 har Schønherr været tilknyttet rådgiver for Brødremenigheden i Christiansfeld, og vi har deltaget i byens udvikling til optagelse på UNESCOs liste over verdens kulturarv. Den gamle fodgængerbro over omfartsvejen ved Christiansfeld er slidt ned og skal udskiftes. Broen er central for byens sammenhængskraft og et vigtigt bindeled mellem Christiansfeld by og landskabet mod vest med bl.a. Christinero, Bulladen og Tyrstrup Kro.

Kolding Kommune og Brødremenigheden ønsker at bruge anledningen til at give stibroen den rette plads i byens fortælling og landskab. Den nye bro placeres derfor således, at den flugter med den historiske bykernes primære retninger. Med et lille skub mod nord, og en placering udfor Lindegades og Nørregades akser, vil man ved ankomst fra broen opleve kirkens tårn træde frem mellem havernes grønne træer. En ankomst der er byen værdig.

Den nye bro er udformet af billedkunstner Sophia Kalkau i samarbejde med Schønherr, Rambøll, Brødremenigheden og Kolding Kommune – og den bliver et kunstværk med inspiration i Christiansfelds historie. Broen er en del af et cirkelslag og temaet stammer fra byens brønde. Udskæringerne i broens rækværk, kommer ligesom byens fine gelændere, til at give dråbeformede lys- og skyggevirkninger på belægningen.

Den nye stibro udføres i stål og træ – stålet skal være broens skelet og bære cirkelslaget på tværs af vejen. Med reference til byens smukke trappeløb suppleres stålet med træ, der tilpasses med håndværksmæssige detaljer og vælges i en træsort, der patinerer i en sølvgrå farve, som de karakteristiske gavle i Christiansfeld. Broens belægning skal være et enkelt lærred for dråbeudskæringernes lys-spil og støbes derfor i ét materiale i en diskret farve, der minder om slotsgrus.

”Dråbebroen er et stykke af en meget stor cirkel.
En cirkelbue, en opstigende sol,
en regnbue – dannet af dråber i luften
og en lavthængende sol.”

”Når sollyset falder gennem broens rækværk
vil lyset tegne lysende dråber på brodækket.
Hver dråbe bliver sit eget lille solur og
henover året vil dråbernes form variere.”

Sophia Kalkau, kunstner