Bygherre/ordregiver: Grundejerforeningen Femmøller Strand (GFSS)

Bygherrerådgivere: Schønherr

Øvrige samarbejdsparter: Syddjurs Kommune

Status: Skitseforslag 2012. Realiseret 2014-2016

Areal: 52 ha

Anlægssum landskab: 4.8 mio. DKK

Projektets formål er en revitalisering af Feriebyen med udgangspunkt i Egil Fischers oprindelige idéer, og til dette er der søgt om midler fra RealDania.

Egil Fischers Ferieby fra 1923 ved Femmøller Strand er et tidligt eksempel på 20érnes fritidsbevægelse med kur, helsebade og legemsøvelser i det fri, som lagde grunden til de mange badehoteller langs landets kyster. Egil Fischers Ferieby ved Femmøller Strand skulle fungere som en rigtig by med liv hele året, og er anlagt efter en storstilet byplan med akser, allétræer og pladsdannelser, og ikke mindst en karakteristisk bindingsværksbebyggelse med stråtag. Den oprindelige plan kan stadig aflæses, men tiden og manglende vedligeholdelse har sløret dens oprindelige hovedtræk.

Projektets idé er derfor:
– at fastholde og videreudvikle dette unikke sted ved en nænsom restaurering
– tilføje nutidige elementer således at historien bevares, og områdets attraktion øges

Den bærende idé til Egil Fischers Fereiby er at fokusere på fornyelse og videreudvikling af hovedlinjerne i byplanen: Den kommercielle og den kulturelle akse samt strandområdet.

Det er således hensigten/forventningen, at folkelige aktiviteter i parken og på strandarealerne vil øges gennem grundejerforeningen og andre institutioners arrangementer samt at der sker en yderligere tilgang af individuelle kvalitetsbevidste gæster, der her kan opleve en enestående kombination af kultur og natur.
Området vil desuden blive et fokuspunkt for Nationalpark Mols Bjerge.

Egil Fischers Ferieby rummer mange fortællinger og har dermed et stort potentiale for oplevelser og formidling, både om arkitekten Egil Fischer og hans vision for området, men også om stedet i sig selv ved foden af Mols Bjerge.

Med landskabsplanen udarbejdet af Schønherr bliver de unikke, stedsbunde, arkitektoniske og landskabelige kvaliteter synliggjorte og tilgængelige til gavn for såvel de fastboere og for sommerhusbeboerne, som for feriebyens og Nationalpark Mols Bjerges gæster.

Det barokinspirerede haveanlæg med aksefaste alléer vil blive det naturlige samlingspunkt for såvel fællesaktiviteter som for individuelle besøgende, ligesom sommerhusbebyggelsen og det tilknyttede strandområde vil opleve fornyet aktivitet.