Bygherre/ordregiver: Banedanmark

Ingeniør: Rambøll

Bygningsarkitekt: Dissing & Weitling

Status: Revideret projektforslag 2011

Areal: 66 km bane fra Ringsted til Storstrømmen

Anlægssum: 8-9 MIA. DKK for hele strækningen på 120 km Ringsted-Holeby

Projektet omfatter udarbejdelse af fagnotat som input til VVM-redegørelse, supplerende baggrundsnotater angående landskab og visuelle forhold samt forslag til beplantning.

Fagnotatet udgør, sammen med en række øvrige fagnotater, det samlede tekniske grundlag for projektet og er samtidig udgangspunkt for indholdet i projektets miljøredegørelse.

Fagnotatet belyser de visuelle konsekvenser for landskab og arkitektur ved elektrificering og udbygning af banestrækningen fra Ringsted til Storstrømmen til persontog med maksimal hastighed på 200 km/t.

Fagspecifikke forhold og konsekvenser ved etablering af jernbaneanlæg, samt om- og nybygning af broer, er indeholdt i notatet.