Bygherre/ordregiver: By og Havn

Bygningsarkitekt: 3XN A/S

Ingeniør: Orbicon

Entreprenør: E. Phil og Søn A.S.

Status: Under udførelse

Udeareal: 5800 m² (FN-øen 14.238 m²)

Dispositionen omkring FN Byen omhandler bl.a. promenader, taghave og udearealer designet i forhold til de høje, internationale krav som FN Byen bør opfylde.

Promenaden rundt om bygningen på FN Byen består af en betonbelægning og yderst mod hammeren et bånd af brosten, hvor siddeplinte og flagstænger er placeret. Rundt om FN Byen er der placeret 60 flagstænger, hvor alle nationer i FN er repræsenteret.

Forpladsen består af et felt med bånd, der skifter mellem insitubeton og chaussésten og bryder de lige linjer op.

Op mod hovedindgangen ved FN Byen er der placeret piletræer og siddeplint.

Taghaven i FN Byen har et trædæk, som kanter sig hen over taget og sedumtæppet og ender i en trappe, der lander nede på promenaden, hvor spidsen af øen peger ud mod havnen. Trædækket folder sig op og danner siddeplinte, hvor man kan nyde udsigten.