Projekt: Torvet i Hillerød

Bygherre/ordregiver: Hillerød Kommune

Status: Dispositionsforslag, vundet parallelopdrag 2018

Udeareal: 7.700 m²

Torvet i Hillerød har for danske forhold et unikt terræn og en enestående beliggenhed, hvor torvets dramatiske terrænfald på næsten 8 m og dets tragtform afsluttes i Slotssøen med et dragende vue til Frederiksborg Slot.

Projektet bygger på et enkelt samlende greb, hvor terrænet justeres, så der opnås et ensartet fald fra top til bund og kigget ud over søen forstærkes. Desuden understøttes den nye terrænbearbejdning ved, at belægningens farve gradueres ned over torvet fra lys til mørk og belægningsretningen følger terrænets kurver over fladen.

Belægningen sammensættes af chaussésten og øvrige granitmaterialer genbrugt fra torvet i dag samt genbrugte sten fra gågaderne og andre steder i kommunen. Granitsten fra torvet, eksempelvis bordursten, kant- og murelementer og kløvede kantsten skæres i mindre formater og overfladerne forarbejdes. Chausséstensbelægningens læggeretning følger terrænkurverne over torvet og chausséstensfladen bliver brudt af sten i større formater placeret spredt i belægningen.

Nederst, hvor torvet afsluttes mod Slotssøen, etableres et tragtformet trappeanlæg i granit ned til et trædæk, der giver mulighed for ophold helt nede ved vandkanten.
Et centralt element på torvet bliver den nye vandkunst, der består af vanddyser i belægningen, som slår en bue ned over torvet og hermed understreger terrænformen og visuelt fortsætter ud over søens vandflade for at ende i en enkelt vandstråle placeret ude i søen. Dyserne programmeres i sektioner, så vandets højde kan gradueres fra 150 cm høje vandstråler til få cm høje bobler på belægningen.

Projektet for omlægning af torvet er samtænkt med Hillerød Kommunes igangværende projekt for afkobling af regnvand fra tage og overflader. Overfladevand løber til torvet fra Kannikegade, Helsingørsgade og fra porte i sydfacader til Slotssøen. Vandet styres vha. kanter, kotering og enkelte linjedræn, så den størst mulige vandmængde føres til søen og ikke til Slotsgade. Nederst på torvet opsamles noget af overfladevandet via et nedløb i forkant af granittrappeanlægget i reservoir under trædækket. Reservoiret opsamler vand til recirkulering i vandkunst samt til vanding af træer og øvrig beplantning. Den resterende vandmængde renses i Hillerød Forsynings forbassin før det føres til søen.