Bygherre/ordregiver: Skive Kommune, Energibyen Skive.dk

Ydelser: udarbejde skitseforslag/landskabsplan og fremstille præsentationsmateriale

Status: Skitseprojekt afleveret 2014

Udeareal: ca. 40 ha stort område

Anlægssum landskab: Kendes endnu ikke

Projektet er en ideplan for et ca. 40 ha. stort område nord for Skive. Et forsøgslandslab og energifelt – hvor natur og teknik mødes. Formationen udgør en ny, kuperet horisont i det relativt flade landskab, der domineres af dyrkede marker og landbrugsjord.

Projektet er en hybrid mellem et teknisk anlæg og et oplevelses- og læringslandskab. Som en hvirvelvind eller galakse skabes en figur af overskudsjord der på én gang slynger sig ud i området, og på samme tid trækker området og landskabet ind mod spiralens midte.

Byggefelter vokser fra spiralens center og ud i landskabet. Felterne er fleksible og kan skifte brug og bruger efter behov og tid. Et vandspor løber med spiralens form og fungerer som regnvandsopsamling og oplevelse. På spiralens græsvolde er der får. De hjælper med at holde græsset nede, samtidig med at de bidrager til den rekreative oplevelse. Nye stier leder over voldene mod spiralens indre. Her vil man undervejs få forskellige informationer og læring omkring processerne i et biogasanlæg.

Beplantningen bevæger sig mod spiralens midte. Her ligger centerbygningen som et markant ankerpunkt. Bygningen er til både information og forskning. Den grønne bund skifter karakter og bevæger sig fra vådeng med siv og høje græsser til bløde områder med tusindvis af forskellige planter.

En broforbindelse forbinder de to spiralarme og snor sig omkring centerbygningen, der gløder og ulmer med en lysende skærm, der skifter farve. Foran bygningen brænder en evig flamme som et symbol på den energi og kraft der udvindes.