Bygherre/ordregiver: BRF-Fonden / Håndværksfonden

Rolle: Underrådgiver

Arkitekt: CUBO, Danø arkitekt

Ingeniør: Tri-consult

Øvrige samarbejdsparter: Brdr. Thybo og Ejner Olesens Eftf.

Ydelse: Skitsering og projektering

Status: Igangværende, dispositionsforslag

Udeareal: 15.000 m2

Det nye Håndværkskollegie skal ligge på DSB’s gamle Godsbane-arealer og tager afsæt i stedets historie med de lange godsbanebygninger.

I forlængelse af en helhedsplan for området, udviklet af DSB, er Håndværkskollegiet starten på en omdannelse af det gamle godsbaneareal, som på sigt bliver en ny bydel tæt på by, transporttilbud og de store grønne fjordlandskaber. Det nye Håndværkskollegie skal danne gode rammer for håndværksstuderende alle døgnets 24 timer.

Håndværkskollegiet består af 3 funktioner: Værkstederne, et fælleshus og små klynger af boliger placeret omkring et regnvandsbassin.

Værkstederne og fælleshuset placeres ud mod byen og det offentlige rum. Her bearbejdes landskabet som en urban bymæssig kant, der åbner op mod offentligheden. En stor betonflade understøtter værkstedsfunktionerne, og kanten ned mod vandbassinet bearbejdes urbant med langt kant- og trappemotiv.

Mod øst placeres boligerne som små klynger i et grønt haverum. Haverummet består af grønne, frodige og vildsomme stauderbede, hvor teglstier og mindre nicher og mødesteder skaber uhøjtidelige rammer for de studerende. Kanten ned mod regnvandsbassinet bearbejdes i et blødt grønt terræn af stauder og græsser.

Det centrale regnvandsbassin, indrettes med broer og træbrygger, som syer den offentlige urbane kant sammen med det private haverum af boliger.

Projektet skal fremvise håndværksfaget fra sin bedste side. Derfor udføres det med fokus på klassiske materialer og metoder, der formidler landskabsarkitektonisk og håndværksmæssig tradition og kvalitet til inspiration for eleverne på skolen.