Bygherre/ordregiver: Frederiksborg Amt

Bygningsarkitekt: PLOT

Ingeniør: Moe & Brødsgaard

Entreprenør: NCC

Status: Start 2004 – Indviet maj 2006

Areal: 28.000 m2

Anlægssum: 1.5-2 mio. DKK

I samarbejde med PLOT har Schønherr udarbejdet den nye psykiatriske afdeling, ved Helsingør sygehus.

Den grundlæggende idé med HAPS er nærvær af natur og landskab som gavnlig virkning på de mennesker, der færdes og opholder sig i afdelingen.

Projektet har en omfattende landskabsarkitektonisk spændevidde lige fra rekreative udearealer, til græsklædte tagflader og udformning af egentlige haveanlæg i mindre atrier. I alt er der ni atriumhaver der bibringer udsigt og rolige grønne oplevelser til brugerne af bygningen.

Schønherr forestår al landskabsarbejdet.