Bygherre/ordregiver: Region Nordjylland

Ingeniør: Frandsen og Søndergaard, Rådgivende Ingeniørfirma K/S

Entreprenør: G.S Nord – Grøn Service ApS

Status: Realiseret 2015

Udeareal: 1.860 m²

Anlægssum landskab: 3 mio. DKK

Projektet behandler en omorganisering af de eksisterende gårdhaver i forbindelse med den psykiatriske afdeling på Aalborg Hospital. Omdrejningspunktet for den nye organisering af haverne er etableringen af en multifunktionel aktivitetskerne, som skal forbedre patienternes mulighed for fysisk bevægelse under indlæggelsen. De forskellige underafdelinger skal på forsvarligvis sikres adgang til kernen.

Aktivitetskernen er et et cirkulært rum, som på ydersiden begrønnes med stedsegrønne klatreplanter og føjer en blød kurve til de eksisterende gårdhaver. Indvendigt beklædes cirklen med lodrette lister af lærketræ. Den rummer en nedsænket multibane til bold- og netspil og diverse fitnessredskaber. Herved får patienterne mulighed for både grupperelaterede aktiviteter og enkeltmandsøvelser.

Sikkerheden er en væsentlig faktor på en psykiatrisk afdeling, men trods store krav til bl.a. indhegning er haverne indrettet som et grønt frirum med fokus på varierende oplevelser året igennem. Al overskudsjord fra etableringen af aktivitetskernen er indarbejdet som græsbeklædte bakker, der sammen med klatreplanter, bærbuske og mindre træer er med til at definere steder i haven, hvor patienterne kan finde ro samtidig med at personalets behov for overskuelighed i haven er opretholdt.

Under udarbejdelse af projektet har der været en tæt kontakt med personalegruppen som både har omfattet sygeplejersker, arbejdsmiljørepræsentanter, idrætspædagog og driftspersonalet til de grønne arealer. Dialogen med brugerne har forløbet som en række møder / workshops hvor input og behov er blevet indarbejdet i det endelige projekt.