Projekt: Hesnæs på vandet

Bygherre/ordregiver: Business Lolland Falster, Det Classenske Fideicommis

Ydelse: Udviklingsplan, højvandssikring, naturgenopretning og kulturarvsbeskyttelse

Status: Eksempelprojekt

Schønherr har i 2019 startet på udarbejdelsen af en samlet visionsplan for Lolland-Falster og har som en delopgave udarbejdet dette eksempelprojekt. Den bæredygtige udviklingsstrategi for Hesnæs er at løse udfordringerne og udvikle attraktionerne med én og samme investering. Der er behov for en langsigtet strategi for håndtering af erosion og oversvømmelse, som sikrer kulturværdierne, men ellers lader naturen råde, som den vil.

Dette projekt er er en fortsættelse af historien. Hesnæs blev ødelagt af stormen i 1872, og herefter blev landsbyen flyttet op ad bakken, og havnen blev anlagt. En fremtidsvision for Hesnæs vil derfor tage naturligt afsæt i at sikre og udvikle kulturmiljøet med naturens kræfter som en medspiller – og ikke som en fjende, der bekæmpes.

Alle investeringer og løsninger i udviklingsstrategien vurderes i tidslig sammenhæng – nogle tiltag skal ske på den korte bane, mens andre skal tænkes i langsigtet perspektiv. Første prioritet er, at udvikle havnen som destination. Havnen er ikke sikret mod oversvømmelse, så alle anlæg skal kunne håndtere oversvømmelse. En pop-up restaurant i de gamle havnebygninger, som tilbyder lokal mad i høj kvalitet, udgør åbningstrækket sammen med nye højvandssikrede overnatningsmuligheder i form af husbåde og hytter på pæle.

Det langsigtede projekt er at lade landskabet udvikle sig frit efter naturens egne kræfter; at lade kysten erodere og at lade vandets naturlige kredsløb genopstå. Dræning af skov og eng ophører, og der opstår søer og mose, hvor de tidligere har været og en meget større biodiversitet og landskabelig variation til følge. Man kan finde spor af det oprindelige landskab i de lokale stednavne: HesNÆS og MOSEby. Ét sammenhængende moseområde vil en gang i fremtiden strække sig fra Hesnæs til Moseby. Med stigende vandstand vil vejdæmningen blive eroderet bort af havet, og hvis vi undlader at investere dyrt i en ny stor vejdæmning, vil der i stedet opstå en lavbundet fjord omgivet af strandenge.

De værdier, som til gengæld skal sikres mod havets kræfter, er havnen og de bevaringsværdige huse. Med tiden skal enkelte huse flyttes til højere terræn og havnens moler hæves. Disse kulturhistoriske spor er samtidig eksistensgrundlaget for Hesnæs og den langsigtede proces for at løfte denne tunge investering vil blive en bærende fortælling og en attraktion i sig selv. Hesnæs vil blive et foregangsbillede på, hvordan man fremtidssikrer kulturhavne i pagt med naturen og klimaforandringerne.