Bygherre/ordregiver: Vejdirektoratet

Ingeniør: Grontmij | Carl Bro

Status: Skitseforslag 2008-09

Areal: 1 km

Området ved Hvidkilde Gods, på hovedlandevejen mellem Svendborg og Fåborg, er et betagende område med en særdeles smuk vejstrækning, der har storslåede udsigter og en rig mængde historiske bygværker. Cykelprojektet med Hvidkilde Cykelsti kommer i sin helhed til at udfolde sig i og bag gamle alléer, langs vejen og ud i Hvidkilde sø. På nuværende tidspunkt er strækningen belastet af indsnævrede vejprofiler og dårlige oversigtsforhold. I flere omgange er der etableret trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, dog uden væsentlige forbedringer af forholdene er opnået.

Hvidkilde Cykelsti afdækker, gennem udarbejdelse af flere løsningsalternativer, hvordan forholdene for cyklister tilgodeses med henblik på øget trafiksikkerhed. Desuden er opgaven med Hvidkilde Cykelsti at finde ud af, hvordan rekreative forhold forbedres og hensyntagen til kulturarv bevares.