Bygherre/ordregiver: Albertslund kommune & HOFOR

Ingeniør: Alectia

Ydelser: Skitsering

Status: Konkurrenceforslag 2014

Udeareal: Samlet byrumarealer med kanal er ca. 34.000 M²

Samlet anlægssum: 42 mio. DKK

Opgaven er en renovering af Kanalgaden, der ligger som et kulturhiostorisk spor fra 1970 erne og er rygrad i Albertslund syd. Selve strækningen spænder fra Rådhussøen i øst til tunnelen og mødet med Kongsholmparken mod vest. Vi ønsker at gøre vandet og kanalen mere tilgængelig og nutidssvarende, samt skabe nye byrum langs strækket. Projektet er robust og enkelt.

I det nye kanalrum behandles belægningsarealer og kanter ens i hele kanalrummets udstrækning. På nordsiden som et stramt belægningsbånd i in situ støbt beton i grus, og mod syd som en samlet belægning af slotsgrus. Hammeren på kajkanten er i hårdt træ og fungerer som opholdskant.

Disse enkle og samlende elementer gennembrydes dels af byrum der spænder på tværs af kanalen, dels af muligheder for aktiviteter langs kanalen. Dertil kommer beplantningen med frugttræer, der usystematisk bryder med de stramme linjer, der dannes af belægningen og hammeren.Frugttræerne er et blomstrende poetisk lag der ligger og danser afsted. De bryder forslagets enkle og stramme geometriske udformning, og vil med sin skala tilpasse sig de omkringliggende bygningers skala. Tilsammen danner de en identitetskabende helhed og bliver kendetegn for gaden.

VANDOPLEVELSER
På udvalgte steder dannes byrum med fortællinger om vand.

Langs kanalen skabes forskellige vandoplevelser og hermed også forskellige lydoplevelser.

I tunnelen til vandhaverne vil belysningen skabe en regnbue som overgang mellem de to verdener – naturen og kanalarkitekturen.

Ved svømmehallen etableres en tåge af dis og damp mellem træerne.

I kanalens knæk vil en vandsøjle markere hjørnet som fikspunkt og lede videre til den øvrige del af kanalen. Ved centeret vil ”krystalformationer” – isflager være vandfyldte referencer til vandet.

I området mellem rådhus og kirke, udpumpes vandet fra oplandet og vil her opleves som en vandkaskade, hvis lydbillede stilfærdigt vil fylde rummet.

Ved overgangen fra kanal til Rådhussø vil der være en lyd- og synsmæssig oplevelse af vandbrus og -boblen.

Og i rådhussøen er der mulighed for at etablere ”et hul” – hvor mystikken og den specielle oplevelse af uvished kan opstå som det uforklarlige i et ellers modernistisk univers