Bygherre: Mariagerfjord Kommune

Bygningsarkitekt: Exners tegnestue i samarbejde med Schønherr

Status: Udgivet som bog i foråret 2009

Mariager Fjord Atlas er en bog med fokus på registreringer af kulturarv omkring Mariager Fjord. Bogen er blevet til på baggrund af Mariager Fjord Kommunes udnævnelse som Kulturarvs kommune 2008-2009. Bogens mange opslag med grafiske kulturarvsregistreringer skal hjælpe til at tydeliggøre de mange forskellige historier, der knytter sig fjorden og dermed skabe en fælles tilhørsforhold til fjorden for de mange borgere, som bor i den nye, sammenlagte kommune.

Opslag lavet af Schønherr

  • Topografi, baggrunden for livet omkring fjorden
  • Skoven, Kulturlandskabets historie
  • Vandet til fjorden, vores brug og udnyttelse
  • Adgangen til fjorden, vejnettet og måde hvorpå vi bevæger og har bevæget os
  • Nydelsesfjorden – De rekreative ­værdier omkring fjorden
  • Yderfjorden – Inddæmning og afvanding af fjorden
  • Oldtid – fjorden i oldtiden
  • Vikingetid – fjorden i vikingetiden