Bygherre/ordregiver: Næstved Kommune

Ingeniør: Rambøll

Status: Realiseret 2008-12

Udeareal: 8 km

Anlægssum: 90 mio. DKK eksklusiv broer

Landskabsarbejderne omfatter projektforslag og hovedprojektering af terræn og beplantning, idéer til løsning af detaljer vedrørende broer, øvrige bygværker og støjafskærmning, forslag til cykelrute i forbindelse med vejene samt efterfølgende fagtilsyn.

Der arbejdes ud fra terrænformer og naturtyper i landskabet frem mod stiliserede tolkninger i rundkørsler samt ved passager og regnvandsbassiner. Landskabets mangfoldighed trækkes ind omkring vejene og skaber varierede oplevelser for dem, der færdes langs og på tværs af vejene. Naturtyperne forstærkes og vil kunne aflæses i anlæggene.

Særligt arbejdes der med skråningsfladerne under broerne, så de ikke fremstår som de mørklagte traditionelle ‘hagesmække.’ Landskabet herunder nytænkes og tilføres en kunstnerisk bearbejdning. Der introduceres nye måder at bearbejde broernes omgivelser på, så dynamikken på Næstved veje og landskabets særlige karakteristika kan aflæses ved passagerne.