Bygherre/ordregiver: De Forenede Ejendomsselskaber A/S (DFE)

Bygherrerådgivere: Aicon a/s – DFE Byggerådgivning

Bygningsarkitekt: Henning Larsen Architects

Ingeniør: Midt Consult

Entreprenør: JFP – Jørgen Friis Poulsen a/s

Status: Hovedprojekt

Nimbusparken ligger på Frederiksberg mellem Finsensvej og Peter Bangsvej Nimbusparkens etape 2 og 3 er de yderste nybyggerier mod Finsensvej. Bygningerne opføres til studieboliger for studerende på CBS. Studieboligernes udearealer skal tilføje sig de allerede udviklede arealer i Nimbusparken uden markante overgange, men dog i indhold og udformning være tilpasset de nye beboere på arealet.

Det gode studieliv rummer dels ro til fordybelse, dels muligheden for at mødes og interagere med de øvrige beboere. Derfor er arealerne udformet så uformelle møder kan opstå og aktiviteter kan planlægges og udføres. Men der er også mulighed for at kunne finde det lille uforstyrrede sted, hvor der kan studeres eller holdes pause udendørs.

Mod Finsensvej etableres en mindre plads, der kan blive et tilskud til hele lokalområdet og de passerende på Finsensvej. Her kan en inviterende åbning af hele Nimbusparken til bydelen begynde. Pladsen udformes med en belægningsflade som på resten af området, med enkeltstående træer – som vælges og skal plantes således at de kan vokse sig store og tilpasse sig den bymæssige kontekst.

Projektet indeholder foruden forpladsen følgende elementer: En indhegnet boldbane, hævede bede med staudegræs og siddekanter, en stiforbindelse med grøn, varieret og permeabel belægning samt et gårdanlæg til ophold, indeholdende terrasserede græsflader med siddetrin og spredte træer.