Bygherre/ordregiver: København Kommune, Projektkontoret

Bygningsarkitekt: Dissing og Weitling

Ingeniør: COWI A/S

Status: Realiseret 2005-2008

Areal: 17.500 m2

Anlægssum: Budget: Cykelrute 17.5 mio. DKK, Bro 9.5 mio. DKK

Projektområdet er beliggende mellem Jagtvej og Ågade på Nørrebro i København. Nørrebro cykelrute er formgivet som et grønt floddelta, der flyder gennem bydelen. Deltaet finder sit leje, hvor der er rum til det. Omkring Nørrebro cykelrute er der etableret nye byrum, lunde og plæner, som bidrager til en revitalisering af Nørrebro.

Nørrebro Cykelrute er en del af den grønne cykelrute, der forbinder Lersøparken over Nørrebro og Frederiksberg for at ende i Valby. Den let-buede bro over Ågade viderefører stiernes slyngede forløb og sikrer en tryg cyklistforbindelse over den trafikale barriere, Ågade. Gennem sit otte kilometer lange forløb opgraderer Nørrebro cykelrute mange kvarterer med smuk formgivning og fungerer ligeledes som en rolig forbindelseslinje for byens cyklister.