Bygherre/ordregiver: Stadsbyggnadsförvaltningen, Stadsmiljöavdelningen

Bygherrerådgivere: Charlotte Lund, Atelje Landskap

Ingeniør: WSP Group (trafik og belysning)

Status: Skitseprojekt afleveret til politisk høring efterår 2014

Udeareal: 2 km lang og 40 m bred hovedgade – 80.000 m²

Anlægssum landskab: 90 mio. svenske kroner

Projektet omfatter en helhedsplan for omdannelsen af Helsingborgs centrale hovedgade – Drottninggatan og Järnvägsgatan, som i alt er 2 km lang og ligger centralt i Helsingborg, placeret mellem den historiske bymidte og havnen. Undervejs møder hovedgaden flere af byens vigtigste parker, pladser og kulturinstitutioner, samt Knutpunkten, som er Helsingborgs infrastrukturelle knudepunkt med færge, tog og busterminal. Strækningen Drottninggatan og Järnvägsgatan er i dag en af de vigtigste indfalds- og gennemfartsveje i det centrale Helsingborg, og er meget trafikeret. Strækningen er i dag en barriere mellem de hyggelige shoppinggader i det indre Helsingborg, og de store havneområder som pt. er under omdannelse til ny by med boliger, kulturinstitutioner og rekreative områder. Planen er, at mængden af trafik på Drottninggatan og Järnvägsgatan skal mindskes, og at det centrale hovedstrøg skal omdannes med henblik på at forbedre forholdene for den offentlige bustrafik, samt give mere plads til by- og handelsliv.

Forslaget giver et bud på dette ved at skabe et nyt asymmetrisk gadeprofil, hvor bustrafikken opprioriteres ved særskilte busbaner i midten af gaden, og nye holdepladser, som en integreret del af det renoverede byrum. Biltrafiken reduceres og der etableres nye og bedre cykelstier.

Der gives plads til byrum og byliv ved at etablere en bred fortovspromenade i gadens øst- og solside med gode fodgængerforbindelser på tværs. Ambitionen for renoveringen af byrummene har været at skabe et sammenhængende byrum med en egen ”Helsingborgsk” identitet – et klassisk urbant byrum, karakteriseret af en identitetsgivende belægning, en ny fortolkning af den klassiske ”Helsingborgklinke”, og klassiske formklippede lindetræer i gennemgående rækker. En vigtig del af arbejdet med planen har derfor været at sikre, at man med indpasningen af det ny gadeprofil så vidt muligt kan bevare de fleste af gadens karakteristiske og identitetsgivende formklippede lindetræer. Samtidig arbejdes med at strækningen gøres grønnere og mere varieret ved indplantninger af nye fritvoksende træer og bede med varierende beplantning, som nye moderne indslag, der beriger strækningen med forskellige oplevelser afhængig af delstrækning og årstid.