Bygherre: Hinnerup Menighedsråd

Status: Godkendt skitseforslag

Areal: 8200 m²

Det nye kirkegårdsafsnit ligger helt løsrevet fra den eksisterende kirkegård, og respekterer dermed den gamle kirkegårds form og placering i landskabet optimalt. Cirkelslaget på 96 m i diameter giver en klar og afsluttet form, der indpasser sig fint i landskabet. Afgrænsningen mod landskabet består af et dige. Udefra opleves kirkegården som en rund lund af egetræer. Under træerne er der skovkirkegård med plads til både anonyme begravelser og urnenedsættelser, og til gravsteder markeret med plade i græsset.

Kirkegården er formgivet med udgangspunkt i middelalderens klosterordner, hvor tal og form hang sammen med en religiøs symbolik. Samtidig giver den runde form mindelser om vikingernes berømte borganlæg, og leder således tilbage til den store vikingegård som menes at have ligget lige her.