Projekt: Ørehalen

Bygherre/ordregiver: På eget initiativ

Samarbejdspartner: Partnerskab med NATOUR

Ydelse: Visionsoplæg

Vision for beskyttelse af Østamager mod stormfloder og stigende havspejl ved at kombinere naturlige værdier og kulturarv med byudvikling i ét samlet koncept.

Ørehalen er en ny 9 km lang sikringslinje formet som et landskabeligt højdedrag i op til kote 5 m. Forsvarsværket kan rumme ny infrastruktur med Østlig Ringvej og ny metrolinje.

Sikringslinjen har potentiale til at skabe adgang for gående, cyklende og kørende trafik mellem Københavns gamle bydele, og er formet med henblik på at skabe et sted med både landskabelige og arkitektoniske kvaliteter – en nyfortolkning af de historiske forsvarsværker i København.

På den tørre side af stormflodssikringen skaber landskabelig regnvandshåndtering. Disse parkrum omdannes under ekstreme vejrhændelser til klimakorridorer, blå vandrum og livgivende landskabelige rum, som i fremtiden vil kunne give lys og luft for beboerne i eventuelt kommende bydele.

På den våde side af stormflodssikringen råder naturen, og giver rum for genskabelsen af de grusede strande og strandenge, som København oprindeligt var omgivet af. Den nye kystnatur vil rumme nogle af de værdier, som vi kender og værdsætter fra de milde østvendte kyster.

Den utæmmede kystnatur vil være et nyt levende landskab, helt tæt på byen, hvor mennesket er gæst på naturens præmisser.

Læs mere om visionsplanen HER:

Se bæredygtighedsekspert Jakob Sandell Sørensen fremlægge visionen om Ørehalen på IFLA 2019: