Bygherre/ordregiver: Slots- og Ejendomsstyrelsen

Bygningsarkitekt: 3XN

Ingeniør: Lemming og Eriksson

Kunstnerisk udsmykning: Steven Scott

Entreprenør: Pihl a/s

Status: Realiseret 2009-2013

Udeareal: 3000 m²

Anlægssum landskab: 6 mio. DKK

Landskabsprojektet og udformningen af den kommende retsbygning er skabt efter et ønske om at binde området sammen til en helhed.

Pladsen foran den kommende bygning for retten på Frederiksberg markerer diskret en overgang fra den eksisterende fredede plads til det nye område. Herved integrerer den nye tiltag i den historiske kontekst, således at nærliggende kirke, politistation, domhus og den nye retsbygning vil opleves som ét anlæg.

Forpladsen: I det eksisterende anlæg bindes bygningerne visuelt sammen af den fredede gårdsplads. Som en forlængelse af denne, etableres en plads foran den nye retsbygning mod hjørnet af Howitzvej og Solbjergvej. Den nye plads danner både forplads for den ny retsbygning og for kirken og det eksisterende retsbygningsanlæg.

Med afsæt i den fredede gårdsplads formsprog, anlægges den nye plads med en naturstensbelægning graduerende fra lys til mørk. Belægningens farveskift følger den funktionelle opdeling af pladsen, hvor køre- og parkeringsarealer anlægges i en mørkere sten og arealet til ophold i en lys sten.

Den fredede gårdsplads åbnes op mod den nye plads, og det hvide plankeværk erstattes af en lavere mur. De eksisterende kastanjetræer langs hegnet bevares som rumlig afgrænsning på pladsen. Herved skabes indkig fra Howitzvej under træernes kroner til det fredede gårdrum.

De eksisterende træer på forpladsen suppleres med nye og flyttede træer fra det nuværende haveanlæg. Træerne opdeler forpladsen rumligt, giver afstand til parkeringsarealet og skaber en intimitet omkring opholdsarealerne.

Den nye forplads disponeres med parkeringspladser til både kirke og ret. Indkørsel til forpladsen placeres som den nuværende indkørsel til retten på Frederiksberg mod Howitzvej.