Bygherre/ordregiver: Mere end 500 børn, samt Aalborg Kommune
Status: Start 2006, Rammeplan hvor 1. etape er udført 2007
Areal: 156.000 m²
Anlægssum: 8.6 mio. DKK

Skelagerparken er en del af den grønne kile, der forbinder det åbne landskab og byens centrum. Kilen består af ca. 50 forskellige haver og parkrum. Samtidig indgår Skelagerparken som en del af en større byfornyelsesindsats, der skal løfte områdets status.

Projektet skal opføres på baggrund af et nyt forsøg, hvor børn og unge fra området selv skal være bygherrer. Schønherr er de unges bygherre-rådgivere og har i den forbindelse blandt andet stået for en 5-dages børne- og ungdomsworkshop i slutningen af august med ca. 800 deltagere.

Selve Skelagerparken skal være med til at binde området sammen, både fysisk og socialt, og samtidig skabe et spænd­ende miljø for områdets beboere. Projektet er formentlig et af de største og mest omfattende i Danmark af den karakter, og støttes af blandt andet Socialministeriet og Landsbyggefonden. Visionen for Skelagerparken er at skabe en grøn og anderledes park, hvor alle sanser bliver stimuleret og fantasien får frit spil.