SOPHIENHOLM – LANDSKABS- OG SKULPTURPROJEKT


Projekt: Sophienholm

Bygherre/ordregiver: Statens Kunstfond og Lyngby-Tårbæk Kommune

Billedkunstner: Professor Hein Heinsen

Ingeniør: Erik Reitzel

Status: Realiseret 1993


Grundlæggelsen – funndamentet
Norske hus, beliggende for enden af parken, anvendes som legatbolig for litterater.
Udgangspunktet for projektet ved Sophienholm er fundamentet under Norske Hus, hvis mål udlægges i en flade af lys beton, som drejes, således at dens længderetning vender mod nord og Norge.
Herved kommer denne flade til at ligge ca. 3,5 m udover den støttemur af kampesten der ligger nedenfor huset, parallelt med søens bred. Således dannes et voldsomt klippefremspring.

Bjergbestigersken – Trappen
Ud fra soklen, hvor den springer frem af kampestensmuren, udgår en trappe i beton. Trappen beskriver en halvcirkel, hvis centrum er forskudt i forhold til Hein Heinsens bronzestatue. Ved op- og nedstigning kan statuen ses i mange vinkler, og forholdet mellem statuens ansigt og beskuerens, forskydes både horisontalt og vertikalt.

Linien – Den første deling
Linien bevæger sig fra et ikke defineret punkt i søen, gennem det skulpturbearbejdede område ved Norske Hus, gennem skoven og over parkens grønning. Linien som grundform udføres i muld som en 100 cm bred planering af det skrånende terræn, som tilplantes med vedbend.

Linien er ikke en akse, den krummer, spænder mellem ingenting og ingenting, eller om man vil mellem alting og alting, har sit eget forløb, kobler sig ikke på nogen eksisterende bevægelse i haven