Projekt: Tørskind Grusgrav

Bygherre: Vejle Kommune

Status: Konkurrence vundet januar 2020

Opgaven
I den tidligere grusgrav i Tørskind findes en af landets mest unikke land art-projekter med ni landskabsskulpturer af Robert Jacobsen og franske Jean Clareboudt, tematiseret i solens gang over himmelen. Kunst og landskab blev tilbage i 1980’erne forenet i en meningsfuld helhed, og i 2020 vandt Schønherr Vejle Kommunes konkurrence om nyt udsigtspunkt i Tørskind.

Udsigtspunktet løser to udfordringer. Den ene er tilgængelighed til den enestående udsigt over Vejle Ådals istidslandskab på kanten af grusgraven, mens den anden udfordring har fokus på en generel landskabsarkitektonisk oprydning, der skaber større sammenhæng mellem kunstværker og landskab. Projektet var en del af en større konkurrence om tre udsigtspunkter i Hvidbjerg, Nørreskoven og Tørskind, der skulle skabe nye attraktioner på Vejleegnen og samtidig give bedre adgang til landskabet.

Stedet
Tørskind Grusgrav er en del af det danske kulturlandskab, og forslaget er udarbejdet med fokus på forholdet mellem kultur, natur og oplevelsesarkitektur. Stiforløbet er bearbejdet som en tilgængelig rute ud i det tidligere industrilandskab med punktvise ophold, der understøtter og iscenesætter det unikke landskab.

Løsningen
Igennem et langt betonbelagt stiforløb samles stedet og skulpturerne, og samtidig formidles udsigt og terræn igennem stiens snoede linjer. Stiens er udformet i ønsket om mindst mulig indgriben i stedets natur samtidig med, at naturlandskabet bliver tilgængeligt for alle.

Stiforløbet, der udarbejdes i beton, samler stedet og skulpturerne og formidler stedets udsigt og terræn gennem sine snoede linjer. Stien tager form efter grusgravens topografi, passerer skulpturerne og glider over grusgravens rand i nord. Her går stiforløbet op på bakkekammen med udsigt ud over Ådalen, hvor det efterfølgende smyger sig gennem beplantningen nedad mod pladsen igen. På bakkekammen, ved den storslåede udsigt, udvider stien sig til et to meter bredt plateau, hvor besøgende kan sidde på ’kanten’ af Ådalen og opleve den bølgende topografi.

”Dommerkomiteen finder, at forslaget på en poetisk og velovervejet måde formidler den smukke udsigt, uden at overskygge naturen og de eksisterende landskabsskulpturer. Forslaget indebærer meget begrænsede indgreb i landskabet og opfylder kravene om tilgængelighed.”

 

– Uddrag af dommerbetænkningen