Bygherre/ordregiver: Viborg Kommune

Bygningsarkitekt: Creo

Ingeniør: Trafikrevision.dk

Konsulent: Professor Martin Zerlang ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab

Status: Realiseret 2016

Pris: Viborg Kommune Arkitekturens Pris 2017

Areal: Viborg Bymidte

Anlægssum: 11.3 mio. DKK

Projektet udspringer af et internationalt samarbejde i League of Historical and Accessible Cities og skal tjene som et nordisk demonstrationsprojekt til, hvordan man kan sikre god tilgængelighed og samtidig bevare kulturarven i europæiske byer.

Med detaljerede nedslagspunkter har vi anvist, hvordan ledelinjer, opmærksomhedsfelter mm. integreres i de eksisterende belægninger uden at fremstå skæmmende i det kulturfølsomme bybillede. De udfordringer, som de mange stejle gader i Viborgs bymidte giver, løser vi ved at udstikke en byrute, som ved terrænjusteringer opnår belægningshældninger, der kan overkommes af alle.

Nytorvgyde, Nytorv, Latinerhaven og Skovgaardmuseets have er nogle af de steder og forløb, der behandles med nænsomme indgreb i det eksisterende miljø – udelukkende med brug af oprindelige materialer og teknik.

Projektet retter således fokus på, hvordan man kan skabe god og ligeværdig tilgængelighed for alle mennesker i et historisk bymiljø.