Projekt: VVM E45 Vejle-Skanderborg

Bygherre/ordregiver: Vejdirektoratet

Ingeniør: Rambøll A/S

Ydelse: Landskabsanalyse, vurdering af den visuelle miljøpåvirkning og visualiseringer.

Status: Høringsfasen er afsluttet oktober 2020

Opgaven
Den Østjyske Motorvej er stærkt befærdet og Vejdirektoratet har gennem en årrække gennemført en etapevis udbygning fra to til tre spor i begge retninger. Strækningen mellem Hornstrup ved Vejle og Skanderborg S udgør den sidste etape i arbejdet med at udbygge den del af E45, som den Østjyske Motorvej udgør.

Schønherr har som en del af VVM’en varetaget opgaven med at udarbejde en overordnet landskabsanalyse for strækningen og foretaget en landskabelig vurdering af rumlige og visuelle påvirkninger udbygningen vil medføre. Dette er sket på baggrund af kortmateriale og registreringer på stedet. Kendskabet til de enkelte steders faktiske forhold udgjorde forudsætninger for, at vi i samarbejde med Rambøll og VD har kunne fastlægge fotostandpunkter. Afsluttende er tekster, illustrationer og visualiseringer samlet til en selvstændig rapport og materialet indgår desuden som en del af den samlede miljøkonsekvensrapport. Undervejs har vi vurderet og kommenteret vejprojektet.

Strækningen
Det tager omkring tre timer at tilbagelægge den danske del af E45 – fra Padborg til Aalborg. Turen mellem Hornstrup og Skanderborg S varer blot 20 minutter. På rutens 38 km. varierer landskabsformen fra flad hedeslette ved Løsning, gennem let bakket landskab omkring Horsens, til den mest dramatiske del af E45, i det kuperede landskab omkring Ejer Bavnehøj.

Det eksisterende vejanlæg er anlagt ud fra en ambitiøs målsætning, hvor man bevidst placerede linieføringen ift. de smukke kik ud over det kuperede landskab og valgte et snoet vejforløb som bedst muligt tilpassede sig det bølgede landskab. Kørebanen blev med stort held placeret smukt i landskabet.

Udgangspunktet for vores arbejde med denne type opgave er relevante dele af landskabskaraktermetoden. Det er en arbejdsmetode som rummer en vekselvirkning mellem analyser på baggrund af kortmateriale og derefter en meget vigtig efterprøvning af dette arbejde med registreringer på stedet. Vi bestræber os på at holde fokus på vores egen faglighed, så synspunkter der berører landskabets rumlige og visuelle kvaliteter bedst muligt formidles, både til bygherre, de øvrige rådgivere og i de færdige rapporter.