Ydelser

En naturlig løsning

Schønherrs primære ydelsesområder findes indenfor by- og landskabsarkitektur, strategisk og fysisk planlægning, infrastruktur, klima-arkitektur og kulturarv.

Tegnestuens tilgang er, at byen og landskabets kultur -og naturværdier er redskaber til løsning af tidens store samfundsudfordringer.

Klimatilpasning, kystbeskyttelse, landdistriktsudvikling, by- og havneomdannelser, tilgængelig natur, øget biodiversitet og grøn energiproduktion er alle temaer, som vi udvikler i balance med landskabet. Jordens ressourcer tages i ed, når fremtidens landskaber skal formes.

Schønherrs projekter er enkle, helstøbte og langtidsholdbare, og derfor er det i vores arbejder afgørende, at der altid er sammenhæng mellem den største og mindste skala, mellem planlægning og detalje, mellem beslutningstagere og brugere, mellem ressourcer og drift, mellem investering og værdi.

Det er en del af tegnestuens arv at fastholde kunstnerisk følsomhed og nerve i vores arbejde, og vi søger altid at forene det rationelle med det skønne.

Det er helt enkelt en naturlig løsning