Femern Bælt – Tunneldesign
Femern Bælt – Danske Jernbaneanlæg

Forundersøgelser og VVM


Som by- og landskabsplanlæggere står vi overfor spændende udfordringer i arbejdet med at integrere miljøparametre i planlægningen af vore byer og landskaber.

Gennem visualisering af aktuelle og komplekse, fysiske indgreb i vore omgivelser, analyserer vi i samarbejde med øvrige rådgivere de mange forhold, der gør sig gældende i opgaverne. Herudfra udarbejder vi løsningsmodeller, der belyser fordele og ulemper ved forskellige fysiske indgreb.

Arbejdet drejer sig hovedsageligt om visuelle forhold, men også støj og andre funktionelle problematikker knytter sig til en VVM-redegørelse, hvis grundighed er af stor betydning for de mennesker, som påvirkes af et infrastrukturelt anlæg.

Visuelle og æstetiske vurderinger inkluderer også historiske og kulturhistoriske værdier. I den sammenhæng vurderer vi sammenhængen mellem projekt og kontekst, hvorefter vi kommer med forslag til eventuelle afværgeforanstaltninger, der kan mindske et anlægs landskabspåvirkning – eller forbedre den. Vi samarbejder med ekspertgrupper omkring optimering og videreudvikling af infrastrukturelle elementer som broer, støjskærme, belysning, belægninger og andre overflader.

For os er det af vital betydning, at der er en åben og målrettet proces, der involverer alle interessenter. En proces, hvor vi både inkluderer beslutningstagerne, egne kompetencer og eksterne eksperter Vi supplerer altid om nødvendigt med lokale interessenter, der kan medvirke som sparringspartnere gennem hele processen.

 

YDELSER


 • VVM for bl.a. vej- og baneanlæg
 • Linievalgsundersøgelser
 • Landskabsanalyse
 • Vurdering af æstetiske og visuelle forhold
 • Visualisering og 3D modellering
 • Støjafskærmning
 • Terrænmodellering, reetablerings- og genopretningsprojekter
 • Beplantningsprojekter

 

REFERENCER


 • WM-redegørelse, OUH, Odense Universitetshospital
 • VVM-redegørelse. Niveaufri skæring Grenåbanen – Grenåvej i Århus for Trafikstyrelsen og Århus Amt
 • VVM-redegørelse. ‘Den Østlige Randers Fjord forbindelse’ for Randers Kommune
 • VVM-redegørelse. ‘Nordhavnsvej, Byrum og Æstetik’ for Københavns Kommune
 • Femern Bælt – danske jernbanelandanlæg – Kontrakt Nord ”Fagnotater” for ­Trafikstyrelsen/Banedanmark
 • Linievalgsundersøgelse for vestlige omfartsvej og Vesterholmsvejs forlængelse for Herning Kommune
 • VVM-redegørelse og landskabsdesign for Rute 26 Aarhus-­Viborg for Vejdirektoratet
 • Glatved affaldsdeponi, reetableringsplan, input til VVM og lokalplan for Reno Djurs i/s
Niveaufri skæring Grenåbanen/Grenåvej – Bro over Grenåbanen
Gennem visualisering af aktuelle og komplekse, fysiske indgreb i vore omgivelser, analyserer vi i samarbejde med øvrige rådgivere de mange forhold, der gør sig gældende i opgaverne
Linievalgsundersøgelse for vestlige omfartsvej og Vesterholmsvejs forlængelse for Herning Kommune
Linievalgsundersøgelse for vestlige omfartsvej og Vesterholmsvejs forlængelse for Herning Kommune
Østlige Randers Fjord forbindelse
Den Østlige Randers Fjord forbindelse
OUH – Odense Universitetshospital