Artillerivej Syd
Artillerivej Syd

Juridiske planer


Juridiske planer hører under plansystemet og er knyttet til en statslig eller kommunal myndighed.

Planerne knytter sig til lokal-, kommune-, region- eller landsplanlægning og har ofte regulerende, formidlende og/eller inspirerende formål.

Balancen er en afgørende faktor, når det kommer til forholdet mellem specifikke og generelle interesser, den enkelte overfor fællesskabet eller lokale hensyn udfordret af nationale problemstillinger.

Planerne indgår som en del af den offentlige debat og indgår altid i en politisk og demokratisk sammenhæng. Vores vision er at skabe kvalitative planer ud fra et ønske om at anvende den højeste fællesnævner.

Vores tilgang til opgaven er at tilpasse arbejdsgangen den praksis, der er hos opdragsgiveren. I den proces er det vigtigt, at der er en klar rollefordeling, og at vi forstår at indarbejde eksisterende rutiner, formater og planer.

På den måde sikrer vi et produktivt og resultatrigt forløb af højeste kvalitet.

Udover formel præcision, vægter vi en dialogorienteret proces, der bygger på en konkret og synlig projektudvikling i tekst, tegning og billede.

 

YDELSER


  • Overordnet planlægning, styring og koordinering af processen
  • Tilpasning af proces og formater til eksisterende praksis
  • Tekst, tegning, illustrationer og grafisk formidling

 

REFERENCER


  • Artillerivej Syd, København for Grundejerforeningen Artillerivej Syd, bestående af; NCC A/S, Nordkranen A/S, Kay Wilhelmsen A/S, Walls A/S m.fl.
  • Ørestad Downtown, København for NCC Property Development
  • Reetablering af råstofgrav og deponi ved Glatved for Reno Djurs I/S
  • Bebyggelsesplan, Nørresundby for Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Udover formel præcision, vægter vi en dialogorienteret proces, der bygger på en konkret og synlig projektudvikling i tekst, tegning og billede