MØNSTED KALKGRUBER TILDELES EUROPÆISK PRIS

MØNSTED KALKGRUBER TILDELES EUROPÆISK PRIS

Vi er utrolige stolte over, at Mønsted Kalkgruber er udvalgt af den internationale jury i the European Garden Award som et af Europas tre bedste udviklingsprojekter i kategorien: “Best Development of a Cultural Landscape of European Relevance”.

Prisen er bl.a. vundet på baggrund af måden, hvorpå projektet integrerer tilgængelighed i et unikt historisk kulturlandskab.

Tilgængelighedsprojektet er støttet af Bevica Fonden, REALDANIA, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond til almene formål, Augustinusfonden, Færch Fonden, Vanførefonden og Viborg Kommune.

“The European Garden Award” blev etableret i 2010 af European Garden Heritage Network EGHN som ledes af The Schloss Dyck Foundation.

EGHN arbejder for at styrke offentlighedens opmærksomhed på Europas kulturarv indenfor haver og parker.

Læs mere om projektet her:

http://schonherr.dk/projekter/moensted-kalkgruber/

https://wp.eghn.org/en/european-garden-award-2019-2020/

https://www.visitviborg.dk/viborg/fornem-europaeisk-pris-til-moensted-kalkgruber

 

 

 

Scroll To Top