Håndværkskollegiet Horsens

Håndværkskollegiet Horsens

Vi har det sidste stykke tid arbejdet intensivt på BRFfondens Håndværkskollegie i Horsens og har set frem til at vise jer, hvordan projektet kommer til at se ud.

Helhedsplanen spiller ind i udformningen af godsbanearealet særlige karakter og skaber væsentlige sammenhænge til byen og fjordens store landskab. Hovedgrebet rummer en bymæssig side, der tilpasser sig variationen i lokalområdet, og haverum med et højt naturindhold. I projektområdet midte er indpasset et regnvandsbassin, som både adskiller og samler bebyggelsen og de tilhørende funktioner.

Konkurrenceprojektet er udviklet i samarbejde med et stærkt team bestående af CUBO, Danø Arkitektur, Tri-Consult og Brdr. Thybo og Ejner Olesens Eftf. Vi ser frem til den videre proces.

Se mere her:

https://schonherr.dk/projekter/haandvaerkerkollegiet-horsens/

Scroll To Top