BESØG ANLÆGSARBEJDET PÅ KARENS MINDE AKSEN

BESØG ANLÆGSARBEJDET PÅ KARENS MINDE AKSEN

Magasinet MESTER har besøgt anlægsarbejdet på skybrudsprojektet Karens Minde Aksen i Københavns Sydhavn. Her fortæller anlægsgartner Søren Dalsgaard om gartnernes konkrete anlægsarbejde på et af Københavns allerstørste skybrudsprojekter.

”Klimasikringen er det der fylder mest for os i øjeblikket, og den vil formentlig også fylde meget i fremtiden. Der er stor fokus på det i kommunen, og projekterne inddrager altid byrumsudviklingen, så det ikke kun går ud på at lede vandet væk fra kloakkerne, men også på at skabe flotte byrum med grøn natur og anlæg, der passer ind i området. Derfor ligger projekterne meget naturligt til os som anlægsgartnere.” – Søren Dalsgaard, direktør hos anlægsgartner Ebbe Dalsgaard A/S

Schønherr er totalrådgiver for skybrudsprojektet på Karens Minde Aksen.
KLIK HER og læs mere om projektet.

MESTER udgives af Håndværkerforeningen i København.
KLIK på forsiden og læs hele artiklen:

Klik på forsiden og læs hele artiklen.

Klik på forsiden og læs hele artiklen.

Scroll To Top