Projekt: Karens Minde Aksen – Klimatilpasning af Københavns Sydhavn

Bygherre/ordregiver: Københavns Kommune og HOFOR

Rolle: Totalrådgiver

Ingeniør: WSP

Øvrige samarbejdsparter: Vida Local

Status: Udført, indvielse 26. maj 2023

Udeareal: 37.000 m2

Præmieringer:
– Byen Bedste Byrum 2023 (Schønherr)
– Årets Byggeri 2023, delt førsteplads i kategorien ‘Uderum’ (Schønherr)
– DANVA’s Klimapris 2023 (HOFOR)
– Hæder af Hovedstadens Forskønnelse 2023 (Schønherr)
– Byplansprisen 2023 for “Det store Sydhavnsløft” (Københavns Kommune)
– Bygherreprisen 2023 bl.a. for Karens Minde Aksen (Københavns Kommune)
– Københavns Kommunes Bygningspræmiering 2024
– Københavns Kommunes Publikumspris 2024

I Københavns Sydhavn er et langstrakt område ved Sjælør Boulevard og Karens Minde Kulturhus blevet klimatilpasset og byrumsforbedret. Det er et område, hvor der hersker en helt særlig græsrodsånd, parret med vild natur og dyrehold. Projektet er derfor udformet efter devisen: At lægge så meget til, og trække så lidt fra, som muligt.

En teglklinkebelagt ”flodseng”, slynger sig, som projektets gennemgående element, ind og ud mellem de store eksisterende træer. Denne fungerer både som sti og vandstyrende element. Vandet samler sig i en central markeret vand-rende, og herfra løber det ned gennem anlægget over en risleeng, hvor det renses for tunge partikler, for til sidst at ende i en nyetableret regnvands-sø. Der er dermed tale om, at vandføringen helt bogstaveligt binder et område sammen, der tidligere blev oplevet som meget opdelt.

Anlægget er dimensioneret til at kunne håndtere 15.000 m3 skybrudsvand og overholde servicekravet om, at der maksimalt må stå 10 cm vand op ad de omgivende bygningers facader. Hverdagsregn fra belægninger og tagflader vendt mod området håndteres også i klinkerenden.

Udover det teglklinkebelagte vandførende element er der også etableret en Cirkelbro – en rund svævende sti udformet i træ. Cirkelbroen erstatter de mange stier på kryds og tværs, der tidligere prægede området på Karens Minde plænen umiddelbart vest for Karens Minde Kulturhus. Udover at fungere som sti er Cirkelbroen udformet med et gennemgående hævet sæde i træ både indadtil mod centrum og udadtil mod omgivelserne.

Der er lykkedes at udforme anlægget på en sådan måde, at det kun har været nødvendigt at fælde et fåtal at områdets mange, store træer. Stammerne fra de træer, der er blevet fældet er brugt som dødt ved i anlægget, og bidrager dermed, sammen med regnvands-søen og supplerende busk- og løgbeplantninger til at hæve biodiversiteten i området.

Projektet blev indviet 26. maj 2023.

Kom med Tv2 Kosmopol og programmet ‘Oplev’ på en smuk gåtur gennem en sneklædt Karens Minde Akse – KLIK HER (00:18-03:28)