Smuk Fornuft

Schønherr er en arkitekttegnestue, hvis primære ydelsesområder findes indenfor by- og landskabsarkitektur, strategisk og fysisk planlægning, infrastruktur, klima-arkitektur og kulturarv.

Tegnestuens tilgang er, at byen og landskabets kultur -og naturværdier er redskaber til løsning af tidens store samfundsudfordringer.

Klimatilpasning, kystbeskyttelse, landdistriktsudvikling, by- og havneomdannelser, tilgængelig natur, øget biodiversitet og grøn energiproduktion er alle temaer, som vi udvikler i balance med landskabet. Jordens ressourcer tages i ed, når fremtidens landskaber skal formes.

Schønherrs projekter er enkle, helstøbte og langtidsholdbare, og derfor er det i vores arbejder afgørende, at der altid er sammenhæng mellem den største og mindste skala, mellem planlægning og detalje, mellem beslutningstagere og brugere, mellem ressourcer og drift, mellem investering og værdi.

Det er en del af tegnestuens arv at fastholde kunstnerisk følsomhed og nerve i vores arbejde, og vi søger altid at forene det rationelle med det skønne.

Det er helt enkelt smuk fornuft.

Organisation

Schønherr er et aktieselskab ledet og ejet af landskabsarkitekterne Rikke Juul Gram og Nina Jensen.

Ledelsen understøttes af de associerede partnere Rasmus Stougaard, Mi Koudal Randlev, Andrew Place, Sanne Sloth Hansen og Jakob Sandell Sørensen.

Tegnestuen blev grundlagt i 1984 af Torben Schønherr, som udtrådte af ledelsen i 2014.

Schønherr har 2 lige store kontorer i henholdsvis København og Aarhus, hvor vi tilsammen har ca. 30 planlæggere, landskabsarkitekter og arkitekter samt 4 tekniske/administrative medarbejdere ansat.

 

CVR: 33061420

Bestyrelse

Schønherrs bestyrelse udgøres af:
Anna Libak, Rikke Juul Gram
og Nina Jensen

Faktura

M: faktura@schonherr.dk

Årsrapport

Download Årsrapporten 2021