Lisbjerg Genbrugsstation præmieret af Aarhus Kommune

Lisbjerg Genbrugsstation præmieret af Aarhus Kommune

Aarhus Kommune har præmieret Schønherr og Loop Architects for projekteringen af Genbrugsstationen i Lisbjerg.

”Vi er meget glade og stolte over præmieringen, både på egne og på Kredsløbs vegne, der som bygherre har sat barren højt og har taget meget aktiv del udviklingen af ’en genbrugsstation i verdensklasse’. Ved at være ambitiøs og kvalitetsbevidst har Kredsløb hævet niveauet for, hvordan vi genbruger og ser vores ressourcer i cirkulære systemer. Fra betonen i genbrugsstationens omkransende cirkelslag, til vandhanerne på toiletterne,” udtaler Rasmus Stougaard, associeret partner, Schønherr.

Stadsarkitekt Anne Mette Boye har været med til at udvælge de præmierede byggerier, der blev præsenteret d. 27. september 2022 i Byrådssalen på Aarhus Rådhus. Præmieringen af Lisbjerg Genbrugsstation er bl.a. begrundet i projektets evne til at kombinere bæredygtighed og materialitet:

”Projektet står som forbilledligt eksempel på at tage udfordringen op med at kombinere bæredygtighed og arbejdet med materialitet i et velkommende rum. Og det vel at mærke et af de steder, vi normalt forbinder med et praktisk gøremål, som nu er blevet en arkitektonisk oplevelse.” – Anne Mette Boye, stadsarkitekt i Aarhus

En genbrugsstation i verdensklasse
Schønherr har været totalrådgiver for etableringen af den nye genbrugsstation i Lisbjerg, der er designet med det formål at få flere til at genanvende og genbruge. Bygherren, Kredsløb, havde fra start ambitioner om en ”genbrugsstation i verdensklasse”, der skulle få ”flere til at aflevere mere affald til genanvendelse og genbrug” og samtidig ”gøre det til en oplevelse at bruge ressourcer flere gange.”

Affald er en ressource, det er smuk fornuft
Ambitionerne er nu indfriet med ny genbrugsstation, der på flere planer understøtter fortællingen om affald som en ressource. Selve anlægget er bygget i genbrugsmaterialer som genbrugstræ og genbrugsbeton – det selvsamme affald, som aarhusianerne smider ud, har dermed fået nyt liv som en værdifuld ressource i tilblivelsen af den nye genbrugsstation.

”Det har været utrolig spændende at stå i spidsen for et projekt, hvor skønheden i velfærdsarkitekturen forenes med viljen til at ændre fremtidens blik på de ressourcer, vi alle forbruger. Vi er især stolte af, at det er lykkedes at skabe et smukt og helstøbt anlæg, på materialernes præmisser, hvor genbrugspladsens funktioner styrer slagets gang. Det er smukt fornuft,” fortæller Rasmus Stougaard.

For at inddrage landskabet og gøre det til en oplevelse at besøge genbrugsstationen er der etableret en rekreativ formidlingsrute ud i landskabet, der understøtter genbrugsstationens formål og fortællingen om affald som en ressource.

Et samlet bygværk med skulpturel karakter
Plads og bygning fremstår som ét samlet bygværk i udtryk, materialer og detaljering. Pladsens ”base” er udført i stedstøbt beton, suppleret med en aptering af genbrugstræ med et uformelt udtryk og fine detaljer. Sammen med den grønne midte får det centrale rum en særlig stemning.

Det har været vigtigt at sikre en stærk sammenhæng mellem det rekreative areal og genbrugsstationen. Det cirkulære bygværk er placeret naturligt mellem slaggedepotets krumme landskabsform og beplantningen mod sydvest. Anlægget fremstår udadtil med en geometrisk klar og smuk betonmur og får således en mere skulpturel karakter. Den harmoniske cirkulære geometri gør samtidig anlægget let at bruge med korte afstande, godt overblik og et klart centrum.

Klik her for mere info om Lisbjerg Genbrugsstation

Scroll To Top