Bygherre/ordregiver: AffaldVarme Aarhus

Arkitekt: Schønherr A/S og LOOP Architects (underrådgiver)

Ingeniør: Sweco

Status: Godkendt skitseforslag. Forventes opført 2021

Areal: 12500 m² (samt 75.000 m2 rekreativt areal)

Det har været vigtigt, at sikre en stærk sammenhæng mellem det rekreative areal og genbrugsstationen. Det cirkulære bygværk indpasser sig naturligt mellem slaggedepotets krumme landskabsform og beplantningen mod sydvest.

Anlægget fremstår udadtil med en geometrisk klar og smuk betonmur, som erstatning for det traditionelle trådhegn. Anlægget får således en mere skulpturel karakter. Den cirkulære geometri giver desuden korte afstande, godt overblik, og skaber et klart centrum.
Genbrugsstationens plandisponering sikrer en tryg og logisk brugeroplevelse uden at gå på kompromis med effektiv og sikker drift. Som noget helt centralt adskilles kundetrafikken fuldstændig fra den driftmæssige trafik – et forhold der vil skabe et mere sikkert miljø for såvel kunder som personale. Adskillelsen muliggøres gennem pladsens niveaudeling, samt via en mulighed for partiel afspærring af det nedre niveau ved drift og afhentning af affald.

Genbrugsstationen disponeres desuden med stor fleksibilitet i indretningen, hvilket er afgørende i forhold til den fremtidige løbende tilpasning. Containergraven inddeles derfor i et modulært system, og grubber inddeles med flytbare mure.

Genbrugsstationen udnytter nærheden til AffaldsCenteret i såvel drift og formidling. Afhentning af affald sker fra intern vej, og kan bl.a. ske effektivt med AffaldsCentrets gravkøer. I den daglige drift betyder det, at personalet på pladsen har mere tid til at servicere og instruere kunderne.
Formidlingscentret, som i dag ligger på AffaldsCentret, fastholdes og forbindes med stisystem til genbrugsstationen og slaggebjerget, hvorfra hele anlægget kan overskues.

Genbrugsstationen bygges af genbrugsmaterialer, og demonstrerer dermed, at det, vi traditionelt opfatter som affald, i virkeligheden kan være en ressource.

Plads og bygningen udføres så de fremstår som ét samlet bygværk i udtryk, materialer og detaljering. Pladsens ”base” udføres i stedstøbt beton, der suppleres med en aptering af genbrugstræ med et uformelt udtryk og fine detaljer. Sammen med den grønne midte giver det genbrugsstationens centrale rum en særlig stemning.

 

 

“Vi vil bygge en genbrugsstation i verdensklasse. Den skal være let at bruge, for vi tror på, at det kan være med til at få flere til at aflevere mere affald til genanvendelse og genbrug.”

Lene Van Der Raad, Chef for genbrug og energi.