Projekt: Lisbjerg Genbrugsstation

Pris: Aarhus Kommunes arkitektur præmiering 2022

Bygherre/ordregiver: Kredsløb

Arkitekt: Schønherr A/S og LOOP Architects (underrådgiver)

Ingeniør: Sweco

Status: Opført 2022

Areal: 12500 m² (samt 75.000 m2 rekreativt areal)

Det har været vigtigt, at sikre en stærk sammenhæng mellem det rekreative areal og genbrugsstationen. Det cirkulære bygværk indpasser sig naturligt mellem slaggedepotets krumme landskabsform og beplantningen mod sydvest.

Anlægget fremstår udadtil med en geometrisk klar og smuk betonmur, som erstatning for det traditionelle trådhegn. Anlægget får således en mere skulpturel karakter. Den cirkulære geometri giver desuden korte afstande, godt overblik, og skaber et klart centrum.
Genbrugsstationens plandisponering sikrer en tryg og logisk brugeroplevelse uden at gå på kompromis med effektiv og sikker drift. Som noget helt centralt er kundetrafikken fuldstændig adskilt fra den driftsmæssige trafik – et forhold der skaber et mere sikkert miljø for såvel kunder som personale. Adskillelsen muliggøres gennem pladsens niveaudeling, samt via en mulighed for partiel afspærring af det nedre niveau ved drift og afhentning af affald.

Genbrugsstationen er desuden disponeret med stor fleksibilitet i indretningen, hvilket er afgørende i forhold til løbende, fremtidig tilpasning. Containergraven er derfor inddelt i et modulært system, og grubber er inddelt med flytbare mure.

Genbrugsstationen udnytter nærheden til AffaldsCenteret i såvel drift og formidling. Afhentning af affald sker fra intern vej, og kan bl.a. ske effektivt med AffaldsCentrets gravkøer. I den daglige drift betyder det, at personalet på pladsen har mere tid til at servicere og instruere kunderne.
Formidlingscentret, som ligger på AffaldsCentret, er fastholdt her og er nu forbundet med stisystem til genbrugsstationen og slaggebjerget, hvorfra hele anlægget kan overskues. Schønherr har også stået for et formidlingsprojekt ud i landskabet – se mere her.

Genbrugsstationen er bygget af genbrugsmaterialer, og demonstrerer dermed, at det, vi traditionelt opfatter som affald, i virkeligheden kan være en ressource.

Plads og bygningen er udført, så de fremstår som ét samlet bygværk i udtryk, materialer og detaljering. Pladsens ”base” er udført i stedstøbt beton, suppleret med en aptering af genbrugstræ med et uformelt udtryk og fine detaljer. Sammen med den grønne midte giver det genbrugsstationens centrale rum en særlig stemning.

 

 

“Vi vil bygge en genbrugsstation i verdensklasse. Den skal være let at bruge, for vi tror på, at det kan være med til at få flere til at aflevere mere affald til genanvendelse og genbrug.”

Lene Van Der Raad, Chef for genbrug og energi, Kredsløb