Projekt: Formidlingsprojekt på Lisbjerg Genbrugsstation

Bygherre/ordregiver: Kredsløb

Areal: ca. 9.000 m²

I tilknytning til en ny genbrugsstation i Lisbjerg, som Schønherr har været totalrådgiver og arkitekt på, fik Schønherr også til opgave at supplere det samlede anlæg med et formidlingsprojekt, der understøtter fortællingen om affald som en ressource.

Formidlingscentret, som ligger på AffaldsCentret, er forbundet med stisystem til genbrugsstationen og slaggebjerget, hvorfra hele anlægget kan overskues.

Formidlingsprojektet består i en rekreativ rute ud i landskabet, der via opholds- og udsigtspunkter, understøtter oplevelse, formidling og undervisning om affald, og genbrugsstationens funktioner og arbejde. Projektets forskellige delelementer er udført i genbrugsmaterialer løbende indsamlet af bygherren Kredsløb.

KLIK HER for mere info om Lisbjerg Genbrugsstation.

 

” Formidlingsprojektet tager udgangspunkt i en række del-elementer, der tilsammen skaber en helheds-oplevelse af formidling, natur og leg og læring.”