KOM OG VÆR MED NÅR KARENS MINDE AKSEN INDVIES

KOM OG VÆR MED NÅR KARENS MINDE AKSEN INDVIES

Fredag d. 26. maj kl. 15-18 indvies Karens Minde Aksen – et nyt klimaprojekt og grønt byrum langs Sjælør Boulevard og Karens Minde Kulturhus. Det langstrakte byrum, der strækker sig fra Vestre Kirkegaard i nord til Sydhavnstippen i Syd, kombinerer vandhåndtering med udvikling af både byrum og natur i området.

Kom og prøv at gå på den nye stiforbindelse, der slynger sig som en gul flod ind og ud mellem områdets store, gamle træer. Stien, der fyldes med vand ved skybrud, binder området sammen og leder både regnvand og besøgende gennem den grønne kile.

Projektet er blevet til ud fra et ønske om at tænke skybrudsplaner sammen med en udvikling, der gør området til en mere aktiv og synlig del af kvarteret. Nu kan Sydhavnens kulturliv, sociale aktiviteter og hverdagsliv udfolde sig på Karens Minde Aksen – i tæt samspil med klimasikring og vandhåndtering.

Se programmet for hele eftermiddagen – KLIK HER

Mere om projektet – KLIK HER

Scroll To Top