Mød Andrew Place …

Mød Andrew Place …

Andrew Place arbejder som by- og landskabsplanlægger indenfor bl.a. klimasikring og kulturarv. Hør, hvordan den øgede kamp om pladsen indebærer, at landskabsarkitekterne skal gøre sig mere umage end nogensinde før.

”De nye krav til klimatilpasning, biodiversitet, tryghed og smukke grønne omgivelser kræver, at vi tænker helhedsorienteret i de helt tidlige faser for at løse de store samfundsmæssige udfordringer,” indleder Andrew Place, projektleder og fagspecialist hos Schønherr. ”Kampen om pladsen indebærer, at landskabsarkitekternes rolle bliver bredere og mere facetteret.”

Den stigende kompleksitet medfører, at dialogbaseret, tværfagligt samarbejde bliver mere og mere vigtigt.

”Jeg arbejder primært med fysisk udvikling i de indledende faser. Det indebærer alt fra strategisk rådgivning, interessentinddragelse, programskrivning og udarbejdelse af ideoplæg og skitseforslag. Jeg er overbevist om, at vi skaber mest værdi i de tidlige projektstadier, hvor vi kan stille alle de kritiske spørgsmål, der kortlægger, om vi inddrager alle relevante parametre i vores løsninger,” forklarer Andrew.

DGNB skaber et fælles sprog og fremmer samarbejdet

Han fremhæver DGNB som et værktøj, der hjælper med at prioritere og konkretisere. ”En af DGNB-systemets styrker er dets evne til at identificere de dilemmaer, ethvert projekt indeholder. Derudover udgør DGNB et fælles sprog, alle kan relatere til. Det er en kæmpe fordel, når vi løbende indgår i nye samarbejdsrelationer med biologer, antropologer, kunstnere, ingeniører og arkitekter,” præciserer Andrew.

Andrew er ansvarlig for en række strategiske campusplaner på DTU. ”For mig er DTU et godt eksempel på nyere kulturarv, hvor Schønherrs mangeårige virke har affødt et dybt og indgående kendskab til stedet og organisationen. Vores rådgivning dækker både det strategiske og det bygningsnære, og det er fantastisk at arbejde med DTU som bygherre, der både er professionel, ambitiøs, grundig og omstillingsparat.”

Klimatilpasning Kokkedal som inspirationsprojekt for kombineret klimasikring og byudvikling

Udover DTU er Andrew involveret i klimasikringsopgaver som Harrestrup Å og Helsingør Bykerne, hvor han bl.a. trækker på erfaringer fra klimatilpasningen af Kokkedal.

”Kokkedal var startskuddet til at arbejde med klimatilpasning – både hos Schønherr men også på et nationalt niveau. Det er en showcase på, hvordan vi simultant kan løse klimamæssige, sociale og økonomiske udfordringer. Kokkedal er også interessant, da det er et evidensbaseret projekt, der dokumenteres af hele tre forskerhold, der indsamler data.”

Privat dyrker Andrew sin havepassion. ”I fritiden kærer jeg mig også om, hvordan materialer, planter og dyreliv påvirker os kropsligt. Hvilke sanseoplevelser og hvilken åndelig føde har vi behov for, og hvordan skaber vi rammer, der sikrer os disse?”

Således er der god synergi mellem Andrews private eksperimenter og de løsninger, han foreslår vores kunder. Blot med skalaen til forskel …

Foto: Magnus Møller

 

Scroll To Top