Projekt: Harrestrup Å – helhedsplan for forløb gennem Hovedstadsområdet

Bygherre/ordregiver: Københavns Kommune

Ingeniør: Rambøll

Status: Oktober 2015 – projektering pågår

Areal: 9,1 km

Anlægssum landskab: 95 mio. DKK

Harrestrup Å skal gendannes som et naturligt, bæredygtigt og rekreativt vandløb. Der udvikles en helhedsplan for vandløbets samlede forløb med det formål at realisere den politiske vision for vandløbet og de tilstødende grønne områder efter en etapeopdelt og økonomisk fornuftig disponering.

Helhedsplanen inddrager alle tidligere udførte undersøgelser, analyser og rapporter for Harrestrup Å og tager højde for og koordinerer med tilstødende projekter, grænseflader og de mange berørte interessenter.

Målet er at Harrestrup Å skal få en god økologisk kvalitet og at de rekreative og landskabelige kvaliteter i de parker og naturområder den gennemløber samt ved den nye strand ved Valby Parken tiltrækker dobbelt så mange besøgende og får dem til at opholder sig dobbelt så længe i området.