Karens Minde Aksen hædres af Hovedstadens Forskønnelse

Karens Minde Aksen hædres af Hovedstadens Forskønnelse

Det nye klimatilpasningsprojekt i Københavns Sydhavn blev torsdag d. 18. januar hædret af Foreningen Hovedstadens Forskønnelse.

Karens Minde Aksen er et langstrakt område ved Sjælør Boulevard og Karens Minde Kulturhus, der er blevet klimatilpasset og byrumsforbedret.

I Hovedstadens Forskønnelses begrundelse lød det bl.a., at Karens Minde Aksen er:

“Udført på en måde, så man først og fremmest oplever natur, skønhed og poesi. Her er der skabt et anlæg, der integrerer effektiv regnvandshåndtering med byudvikling og beskyttelse af biodiversiteten.”

“Karens Minde Aksen er et forbilledligt eksempel på, hvordan landskabsarkitektur, ingeniørkunst og klimabevidsthed kan integreres i løsninger, der vil kunne inspirere mange andre klimatilpasningsprojekter.”

Vi er meget glade og stolte over hæderen.

Hovedstadens Forskønnelse arbejder for at bevare og øge Hovedstadens skønhed samt forbedre dens miljø. Det gøres bl.a. ved at fremme nye tidstypiske bygningsværker, byrum og parker på højt arkitektonisk og kunstnerisk niveau.

Scroll To Top