Femern Belt – Tunnel Design

FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT – TUNNELDESIGN


Bygherre/ordregiver: Femern A/S

Bygningsarkitekter: Wilkinson Eyre Architects

Ingeniør: Rambøll, Arup og TEC

Status: Projektforslag. Forbindelsen forventes klar 2020

Areal: Tunnellængde 19,8 km. Dertil kommer omfattende landanlæg på begge sider


En fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt er ikke ’blot’ en forbindelse mellem to lande.

Det er et gennemgribende infrastrukturel anlæg, der på både lokalt, regionalt, nationalt, og internationalt niveau åbner for nye muligheder og visioner, som er med til at forme vores fremtid.

Tunnelforbindelsen vil med sine ca. 20 km blive verdens længste af sin art.

Tunnelen, som udføres som en sænketunnel, kommer til at bestå af et fire-sporet vejanlæg samt en dobbeltsporet jernbane-forbindelse.

Ankomsten til tunnelen, portal og rampe, betalingsanlæg mm. vil på Lollandssiden og Femernsiden være placeret i nærheden af de eksisterende havneområder ved henholdsvis Rødby/Rødby Havn og Puttgarden.

Landskabsarbejdet i forbindelse med tunnelprojektet omfatter bl.a.:

  • landskabsregistreringer
  • undersøgelser og design af mulige linjeføringer, anlæggets hovedgeometri samt tilknytning til eksisterende infrastruktur, landskabsbearbejdelse af overskudsjord (ca. 17 mio. m3)
  • design af tekniske såvel som offentlige funktioner omkring landanlæggene

Hensynstagen til det sårbare maritime miljø og den særegne kystmorfologi indgår som vigtige parametre for tilgangen til opgaven, og på grund af den lange tidshorisont er der også et særligt fokus på de landskabsæstetiske hensyn i anlægsperioden i forhold til lokalområderne på begge sider af Femern Bælt.