Projekt: Nørresundby

Bygherre/Ordregiver: Aalborg Kommune

Ydelser: Konkurrenceforslag (Vundet)

Status: Igangværende

Torvet i Nørresundby er i en vis forstand et helt almindeligt torv i en helt almindelig by i Danmark: Centralt placeret i en knudret middelalderstruktur ligger Torvet lidt trukket tilbage fra kysten og er påvirket af tidens skiftende behov og arkitektur. Bymidten har endnu et aktivt, dog udfordret, handelsliv, og et byliv, der trænger til opmuntring. Derefter stopper almindelighederne, og de særlige fortællinger tager fat.

Hvorfor byen ligger netop her, og hvorfor den ser ud som den gør, udspringer alt sammen af unikke fortællinger. Det er disse unikke fortællinger, der skal bidrage til en revitalisering af Torvet i Nørresundby og de tilstødende byrum, så de bidrager til, at byen nord for Limfjorden står med egen identitet og et rigt byliv.

Nørresundby har i de seneste år gennemgået mange forandringer. Særligt er strækningen langs Limfjordens kyst blomstret på tidligere industriarealer. Nye boliger har tiltrukket nye borgere til Nørresundby, og de rekreative arealer etableret langs vandkanten indgår naturligt i søndagsgåturen for borgere både nord og syd for Limfjorden.

Den positive udvikling og vækst i Nørresundby kan understøttes yderligere ved at skabe en attraktiv bymidte i Nørresundbys historiske kerne – samtidig med at bymidtens handels- og kulturliv nu får de bedste muligheder for at drage nytte af de mange nye borgere, der slår sig ned på solsiden af Limfjorden.

Det er vores vision at skabe et sammenhængende forløb af byrum, der med kontrast og karakter inviterer borgere og gæster, der bevæger sig langs Limfjordens promenadeforløb ind i bykernen og måske længere op ad kridtbakken. Derudover skal de ’gamle’ sundbyborgere let kunne finde ned til havnepromenadens mange rekreative tilbud. Nørresundbys mange ’grønne’ områder – Skanseparken, kridtgravene, Lindholm Høje, Lindholm Strandpark og Fjordpark, samt de mange skønne have – skal repræsenteres i midtbyen med en markant grøn profil.

De nye byrum i Nørresundby skal afspejle stedets historier og stemning. Her er grønne byrum – både vilde og romantiske. Her er brolagte byrum – både klassiske og rå.