Fermern Bælt – Tunneldesign
Femern Bælt – Danske Jernbaneanlæg

Baneanlæg


Jernbanen har sat sit markante aftryk på kulturlandskabet både i byen og i det åbne land. En kulturhistorisk fortælling fra stationsbyernes opståen til nutidens letbaner og højhastighedsbaner.

Infrastrukturelle anlæg opleves som en del af vores kulturlandskab, men også som anlæg, der i deres rullende udvikling har en omfattende påvirkning af vore omgivelser.

I store infrastrukturprojekter arbejder Schønherr altid på at skabe sammenhæng i skalaen, både i byen og i det åbne land, mellem baneanlæg, omgivelserne og den øvrige infrastruktur.

Vi lægger vægt på helstøbte opgaveløsninger, der bringer nye værdier til de berørte områder, oplevelser til passagererne og tilpasning til berørte byrum og landskaber. I processen lægger Schønherr vægt på den brugerspecifikke visualisering over for samarbejdspartnere, bygherre, borgere, politikere og myndigheder.

Samlet set fokuserer vi på, at kommunikationsprocessen er indholdsrig, og at den underbygger historiske, kulturelle og stedspecifikke fortællinger, som bidrag til et holdbart, bæredygtigt og smukt miljø.

 

YDELSER


 • Landskabs- og lokaliseringsanalyse, registrering af kulturmiljøer og kulturlandskaber
 • VVM-redegørelser
 • Design, æstetik og detaljering af broer og øvrige tekniske bygningsværker
 • Støjafskærmning – støjskærme og volde
 • Landskabsplaner, beplantningsplaner og plejeplaner
 • Terrænmodellering, reetablerings- og genopretningsprojekter
 • Vurdering af æstetiske og visuelle forhold
 • Visualisering og 3D
 • Beplantningsprojekter

REFERENCER


 • Bro over Grenåbanen/ Niveaufri skæring Grenåvej – Grenåbanen i Aarhus for trafikstyrelsen, Aarhus Amt og Vejdirektoratet
 • Nordhavnsvejen. Udformning af banebroer, vederlag mv. til krydsende S-Bane. for Københavns kommune
 • Fehmarnbelt Fixed Link – Tunnel Design Services for Femern Bælt A/S
 • Femern Bælt – danske jernbanelandanlæg – Kontrakt Nord ”Fagnotater” for ­Trafikstyrelsen/Banedanmark
 • København-Ringsted, Urban Civil Works for Banedanmark
Nordhavnsvej
I store infrastrukturprojekter arbejder Schønherr altid på at skabe sammenhæng i skalaen, både i byen og i det åbne land, mellem baneanlæg, omgivelserne og den øvrige infrastruktur
København-Ringsted UCW
Niveaufri skæring Grenåbanen/Grenåvej – Bro over Grenåbanen