LIFE Campus plan

By- og landskabsanalyser


Schønherr udarbejder by- og landskabsanalyser, der blandt andet benyttes i forbindelse med udviklingen af strategier for byudvikling, placering af bebyggelser i det åbne landskab eller strategier for bevarelse af kulturarv.

Analyserne består af registrering, valg af analysemetode, perspektivering og anbefalinger i forhold til analysens formulerede formål, og de munder blandt andet ud i udarbejdelse af forskellige publikationer – eksempelvis by- og landskabsatlas.

På baggrund af de foretagne analyser kan vi vurdere både eksisterende og fremtidige forhold i den konkrete sag. Disse vurderinger gør det muligt at tage stilling til bevaringsværdighed og grad af mulig transformation, konsekvenser for det fysiske miljø og forskellige udviklingsmuligheder.

En præcis og velvalgt analyse er et godt beslutningsredskab, der skaber et solidt fundament for en videre projektudvikling. Analysen skærper forståelsen for det vigtige og afdækker nye sammenhænge, kvaliteter og problemstillinger.

 

YDELSER


 • Registrering – f.eks i form af kort og fotografier
 • Diverse analyser i form af diagrammer og tekst
 • Perspektiveringer og anbefalinger
 • Udarbejdelse af publikationer

REFERENCER


 • Mariagerfjord Atlas for Mariager Kommune
 • Christiansfeld – en haveby for Brødre­meningheden i Christiansfeld
 • Reetablering af råstofgrav og deponi ved Glatved for Reno Djurs I/S
 • VVM-redegørelse. ‘Nordhavnsvej, Byrum og Æstetik’ for Københavns Kommune
 • VVM-redegørelse. ‘Den Østlige Randers Fjord forbindelse’ for Randers Kommune
 • Femern Bælt – danske jernbanelandanlæg – Kontrakt Nord ”Fagnotater” for ­Trafikstyrelsen/Banedanmark
 • VVM-redegørelse for Rute 26 Aarhus-­Viborg for Vejdirektoratet
 • Nye vejanlæg i Aalborg Syd for Aalborg Kommune
 • WM redegørelse OUH, Odense Universitetshospital
 • Tåstrup Campus, for Københavns Universitet
 • LIFE Campusplan for Købehavns Universitet, det biovidenskabelige fakultet

Rute 26
En præcis og velvalgt analyse er et godt beslutningsredskab, der skaber et solidt fundament for en videre projektudvikling
Den Østlige Randers Fjord forbindelse
Østlige Randers Fjord forbindelse
OUH – Odense Universitetshospital
Femern Bælt – Danske Jernbaneanlæg