Artillerivej Syd
Artillerivej Syd
Odense Havn

Byggemodning


En byggemodning vil typisk tage udgangspunkt i en forudgående proces, hvorigennem en lokalplan har fastlagt de overordnede rammer, for et områdes udvikling.

På baggrund af lokalplanens retningslinjer udarbejdes et byggemodningsprojekt, der også inddrager ønsker for områdets fremtidige struktur, fremtoning og stemning.

Vores tilgang til byggemodningsopgaver er, at vi tidlig i forløbet får defineret og formidlet de præcise rammer, ønsker og potentialer, der knytter sig til et givent udviklingsområde.

Disse ønsker kan indsamles via borgerinddragelse, brugerinkludering eller programudvikling i samarbejde med bygherrer eller developer. Potentialer afklares gennem registreringer og analyser, der udpeger eksisterende kvaliteter og fremtidige muligheder.

Med baggrund i denne information, supplerer Schønherr processen med vore egne registreringer og analyser af arealet. Derigennem sikrer vi en balanceret helhedsløsning, hvor infrastruktur, miljøtiltag, bebyggelsesprocent og grønne arealer, er nøje afvejet.

Schønherr sikrer, at det område, der skal byggemodnes, opnår den ønskede funktionalitet, profil og stemning gennem en stærk og bevidst tilgang til miljømæssige foranstaltninger, designsprog og materialevalg. Denne omhu gør sig gældende ved udarbejdelsen af samtlige offentligt-tilgængelige delarealer i det nye område.

Schønherr yder byggemodningsrådgivning gennem samtlige faser af et projekt. Fra den overordnede strukturering af de fysiske rammer, over koncept- og designudvikling til projektering, udbud og udførelse.

Schønherr kan også stå for at udarbejde fremtidige drift- og plejeplaner for det byggemodne område.

 

YDELSER


 • Projekteringsledelse
 • Overordnet planlægning, styring og koordinering af processen
 • Varetagelse af kontakten mellem alle involverede parter
 • Formidling og information til borgere
 • Projektering
 • Byggeledelse
 • Tilsyn
 • Drifts- og plejeplaner
 • Designmanual

 

REFERENCER


 • Byggemodning Odense Havn for Odense Kommune
 • Artillerivej Syd for Grundejerforeningen Artillerivej Syd, bestående af; NCC A/S, Nordkranen A/S, Kay Wilhelmsen A/S, Walls A/S m.fl.
 • Risskov – mere vand i bybilledet for Århus Kommune
 • Skagen Banegårdsareal for Calum Ejendomsaktieselskab
 • Marmormolen i København for By & Havn
 • Bellinge Fælled, etape 1, for Odense Kommune
 • DNU, Det Nye Universitetshospital for Region Midtjylland
 • OUH, Odense Universitetshospital for Region Syddanmark og Universitets- og Bygningsstyrelsen

Marmormolen
På baggrund af lokalplanens retningslinjer udarbejdes et byggemodningsprojekt, der også inddrager ønsker for områdets fremtidige struktur, fremtoning og stemning
DNU – Det nye universitetshospital i Skejby
Regnvand i Risskov
OUH – Odense Universitetshospital