Forsyning


Forsyningssektoren dækker bl.a. håndtering af rent eller beskidt vand, rensningsanlæg, landbrug, affald, genbrug og energiproduktion. Sektoren stiller store krav til planlægning af infrastruktur og til disponering af arealer – ofte i det åbne land.

I en tid, hvor vi omlægger vores energiforsyninger til mere vedvarende energiformer, er den tilknyttede etablering af store, tekniske anlæg en udfordring for vort visuelle miljø.

Planer for indpasning og indarbejdelse af afværgeforanstaltninger, både i anlægsperioden og på længere sigt, bør være en forudsætning for etableringen af et givent anlæg. Planer, som ikke blot giver mulighed for etablering af anlæggene, men også tager hensyn til det omkringliggende miljø – både naboer, landskabet og naturen.

Ved at fokusere på de visuelle forhold og på planlægning og den tilhørende formidling, kan produktion, forsyning og affaldshåndtering forvaltes miljømæssigt forsvarligt. Derfor skaber vi løsninger ud fra analyser, der er forankret i den overordnede planlægning: i kontekst, infrastruktur, natur og det visuelle miljø.

Et af vores mest brugbare arbejdsredskaber er visualiseringer, som bliver anvendt i selve inddragelsesprocessen, ved dokumentation og formidling.

 

YDELSER


 • Rensningsanlæg
 • Produktionsanlæg/energi af sol, affald og biomasse
 • Deponi-indretning og retablering
 • Landbrug
 • Sorteringsanlæg, lossepladser og genbrugsstationer
 • Masterplaner, landskabsplaner, beplantningsplaner og plejeplaner

 

REFERENCER


 • Regnvand i Risskov for Vand og Spildevand og Århus Kommune
 • Vejle central rensningsanlæg i samarbejde. m. Ingvar Cronhammar for Vejle Kommune
 • Det nye Universitetshospital, Skejby Sygehus for Region Midtjylland
 • Odense universitetshospital for Region Syddanmark
 • Fremtidens landbrug, Vejling for Arne Bech Poulsen
 • Fremtidens landbrug, Sønderskovgård for Palle Joest Andersen
 • Deponi ved Glatved – Landskabsplan, indretning af sorteringsanlæg, VVM og Lokalplan mv. for Renodjurs i/s
 • Biogasanlæg for Maabjerg Bio Energy i samarbejde med Arkitektfirmaet A2 og COWI
 • Pumpestation Strandholm, Femern Early Works for Femern Bælt – Sund og Bælt
 • GreenLab Skive for Skive Kommune

DNU – Det nye universitetshospital, Skejby Foto: Jacob Borg Damkjær
I en tid, hvor vi omlægger vores energiforsyninger til mere vedvarende energiformer, er den tilknyttede etablering af store, tekniske anlæg en udfordring for vort visuelle miljø
OUH – Odense Universitetshospital