Nørresundby Havnefront
Struer by og havn
Kerteminde Renæssancehavn | Foto: Janne Klerk

Havne og marineanlæg


Havneomdannelserne er ofte et positivt og dynamisk bidrag til en byudvikling, hvor adgangen til vandet skaber både nye og uventede værdier.

Schønherr rådgiver gennem samtlige faser af en havnekonvertering. Vi rådgiver om de strategiske, indholdsmæssige og programmatiske tiltag fra konverteringsstrategi til udførsel. En klar strategi giver afklaring og perspektivering i forhold til havnens potentiale og kan gennem landskabelige karaktertræk gøre området mere rigt på aktivitet og kulturliv. Det er ligeledes konverteringsstrategien, der afklarer, hvilke borgere og brugere, projektet tiltrækker, og hvordan samspillet til de omkringliggende arealer udvikles. Strategiprocessen dublerer som en afklaringsfase, hvor det skitserede forløb præciseres og kvalificeres gennem en metodisk og målrettet borger- og interessent-inddragelse.

På baggrund af strategiarbejdet præciseres et byggeprogram, som indbefatter rådgivning om sikring af kajer og områder i forhold til stigende vandstand og andre bæredygtighedstiltag.

Samtidig rådgiver vi i forbindelse med strukturudvikling og formgivning af de konkrete delområder i havneudviklingen – herunder havneindretninger og -udvidelser, design og projektering af havnearealer og faciliteter i forbindelse med både maritime og rekreative aktiviteter.

 

YDELSER


 • Højvandsikring
 • Konverteringsstrategier
 • Udvidelse af bådpladser
 • Infrastruktur
 • Byidentitets-analyser
 • Behovsanalyser og finansieringsgrundlag
 • Borger- og interessentinddragelse
 • Strategisk planlægning og programmering
 • Helhedsplaner og bebyggelsesplaner
 • Designmanualer
 • Design og projektering af kajkanter og fronter, promenader, pladser i tilknytning til havne
 • 3D visualiseringer og anden formidling

 

REFERENCER


 • Odense Havn for Odense Kommune
 • Odense Havneplads for Odense Kommune
 • Nørresundby Havnefront for Aalborg Kommune
 • Havneholmen i Københavns Havn for Skanska, Aller Koncernen og Sjælsø
 • Horsens Havn, havne ø og fjordarena for Horsens Kommune
 • Esbjerg inderhavn, Dokken, for Petersen Gruppen
 • Alsion, havnepromenade i Sønderborg for Statens forsknings- og Uddannelsesbygninger
 • Operaen i København for Mærsk Mc-Kinney Møller
 • Tuborg Syd, etape A, B, C & D for Boliginteressentskabet Tuborg v./Carlsberg A/S & NCC Construction
 • Museum of Liverpool for National Museums Liverpool
 • Skovshoved Havn for Gentofte Kommune
 • Light*house for Lighthouse
 • Helsingborgområdet H+, H+ Kontoret for Helsingborg Stad
 • Kerteminde Renæssancehavn for ­Kerteminde Kommune
 • Struer by og havn for Struer Kommune
 • Aarhus Internationale Sejlsportscenter for Aarhus Kommune og Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter

Odense Havn
Odense Havneplads
Havneomdannelserne er ofte et positivt og dynamisk bidrag til en byudvikling, hvor adgangen til vandet skaber både nye og uventede værdier
Operaen i København | Foto: Adam Mørk
Alsion, Sønderborg | Foto: Carsten Ingemann