Kirkegårde


Kirkegården er et levende historisk dokument, hvor nødvendige tilpasninger til nutidens behov må foregå i forståelse for og som en del af historien. Kirkegården er en sansestimulerende oase, og hos Schønherr søger vi altid at give vor egen tids bidrag til den langsomme fortælling, kirkegården rummer.

For at bevare en kirkegårds særegenhed og karakter er det vigtigt at forankre forandringer i den historiske virkelighed, på samme måde som vækstvilkårene sætter rammerne for plantevalget.

Ofte rummer eksisterende kirkegårde en stærk kulturarv, søm bør værnes og behandles med omhu. Det gør sig gældende både under den løbende vedligeholdelse og ved ændringer.

Hos Schønherr lægger vi vægt på, at en kirkegård fremstår som et nutidigt og æstetisk billede af den sanselighed, stedet forventes at rumme. Samtidig formgiver vi kirkegårde, så de indrettes tidssvarende og praktisk på en måde, hvor deres funktionsudveksling er optimal for både begravelser, højtidsafholdelser og hverdagsbesøg.

En tidssvarende kirkegårds gravssætningssystem skal være fleksibelt, så det løbende kan ændres efter behov. Dette gør sig især gældende for kister og urner, men også specifikke ønsker om at blive gravsat i skovlunde eller lysninger skal kunne opfyldes.

Schønherr har, gennem vores arbejde med kirkegårdsanlæg, tilegnet os viden om:

● Renovering af eksisterende anlæg
● Udarbejdelse af nye kirkegårdsanlæg
● Anlæg, drift- og plejeplaner
● Tilgængelighed og sikkerhed
● Gravplaner

 

YDELSER


 • Helhedsplaner for kirkegården og dens omgivelser
 • Fornyelse og renovering af kirkegården
 • Kirkegårdsudvidelser
 • Nye kirkegårde
 • Forslag til gravminder
 • Gravkort

 

REFERENCER


 • Sejs Svejbæk Kirkegård ved Silkeborg
 • Skødstrup Kirkegård ved Aarhus
 • Tilsted Kirkegård i Thy
 • Vestre Kirkegård i København
 • Egå Kirkegård ved Aarhus
 • Haldum Kirkegård ved Hinnerup
 • Herstedvester Kirkegård ved Albertslund
 • Muslimsk gravplads, Herstedvester Kirkegård
 • Voldby Kirkegård ved Hammel
 • Framlev Kirkegård ved Aarhus
 • Lisbjerg Kirkegård ved Aarhus
 • Dalbyover Kirkegård ved Mariager
 • Borup Kirkegård ved Randers
 • Hald Kirkegård ved Randers
 • Havndal Kirkegård ved Mariager
 • Skibet Kirkegård ved Vejle
 • Foldby Kirkegård ved Hinnerup
 • Gudsageren Christiansfeld
 • Menighedshus Mejlby ved Hadsten
 • Præstegårdshave Storring ved Galten
 • Nordre Kirkegård på Trøjborg i Aarhus
Kirkegården er et levende historisk dokument, hvor nødvendige tilpasninger til nutidens behov må foregå i forståelse for og som en del af historien
Læs mere om vores ydelser her